Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklikler Yolda: Yaş ve Prim Gün Sayısı Yeniden Belirleniyor Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklikler Yolda: Yaş ve Prim Gün Sayısı Yeniden Belirleniyor

Disiplin Cezaları Geliyor

Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik "uyarma, kınama ve aylıktan kesme" gibi disiplin cezalarını içeren yasa taslağı, temmuz ayında Meclis tatile girmeden önce yasalaşacak. Tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri içeren taslak, AK Parti tarafından kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Tedbirler Sıkı Bir Denetim Sistemiyle Gerçekleştirilecek

Yeni taslak, tasarruf tedbirlerine aykırı davranan kamu görevlilerine yönelik yaptırımları içerecek. Bakanlıklar, kurumlar, valilikler ve belediyelerde üst düzey yöneticiler tarafından uygulanacak olan bu tedbirlerin takibi sıkı bir denetim sistemiyle gerçekleştirilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bulunan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda geçerli olan yaptırımlar, bu tedbirlere uymayanları da kapsayacak. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalar uygulanacak.

AK Parti temsilcileri, geçmişte yayınlanan tasarruf genelgelerine uyulmaması durumunda yaptırım öngörülmediğini, ancak bu kez kamu görevlilerine ciddi yaptırımlar getirileceğini belirtti. Her kurumda tedbirleri takip edecek yöneticiler belirlenecek ve bu yöneticiler, harcamaların mevzuata uygunluğunu adım adım takip edip raporlayacak.

Ek Düzenlemeler

Tasarruf tedbirleri taslağında, kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek hükümler de yer alıyor. İlk çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında iki ayrı birim olarak bulunan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında birleştirilecek. Ayrıca, ihtiyaç fazlası olan araçların satışı Maliye Bakanlığı yetkisinde olacak. Bakanlıkların yurtdışı teşkilatlarının tasarruf tedbirleri kapsamında yeniden ele alınması da planlanıyor.