Bazı kurumlarda şefler, hem geniş yetkilere sahip olmaları hem de önemli fonksiyonları yerine getirmeleri sebebiyle, şube müdürlerinden daha etkili ve daha fazla yetki kullanma noktasında öne çıkıyorlar. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki şefler, birçok kurumdaki şube müdürlerinden daha etkin ve yetkili bir şekilde görev yapıyorlar.

Bu konudaki endişeleri dile getiren bir okuyucumuz, yaptığı e-posta ile şu ifadelere yer verdi: "Kamu kurumlarında iş ve işlemler öncelikle şeflerin sevk ve idaresiyle yürümektedir. İşleri çekip çeviren, vatandaşla doğrudan muhatap olan, sorunları çözen öncelikle ve genellikle şeflerdir. Belli bir kıdeme, liyakate ve bilgi birikimine ulaştıktan sonra, görevde yükselme sınavında gösterilecek başarıyı müteakip şeflik kadrosuna atama yapılmaktadır."

Bu nedenle, Şeflere verilmeyen 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesi, aynı unvanda, farklı kurumda olan şefler arasında farklı uygulanan ek ödeme oranları ile ilgili sorunun çözülmesi, özel hizmet tazminat oranından kaynaklı sorunun çözülmesi, şeflerin aylık derecesi 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ilerlese de, kadro derecesi 3 üncü derecenin altına ilerleyememesi nedeniyle 1. derece kadro verilmesi beklenmektedir.” ifadelerini kullanmış.

Toplu sözleşmelerde kurumlara özgü getirilen mali iyileştirmeler ister istemez kurumlar arasındaki çalışma barışını zedelemektedir. Bu nedenle şeflerin sorunlarına bir bütün içerisinde bakılarak köklü çözüm üretilmesi gerekmektedir

Ancak gelinen noktada şeflerin birçok talebinin haklı olduğu dikkate alındığında çözüm üretilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle 1'inci dereceli kadrolara atanma talebinin beklenmeden yerine getirilmesi gerekmektedir. Bazen şefler için 1'inci derece kadro ihdas edildiğine şahit oluyoruz. Ancak anlaşılmaz bir şekilde verilen 1. dereceli kadro tekrar iptal edilmektedir. Örnek İçişleri Bakanlığında şeflere verilen 1. dereceli kadrolar daha sonra iptal edilmiştir.

Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor Memur Sendikalarınında Katılacağı Çalışma Meclisi 5 Yıl Aradan Sonra Toplanıyor

3600 ek gösterge talebi ise geniş bir yelpazede talep haline gelmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından da bu konuda söz verilmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse 3600 ek gösterge düzenlemesinin yaygınlaştırılmasının üstesinden nasıl gelineceğini merak ettiğimi ifade etmem gerekiyor.

Ayrıca şube müdürleriyle mali olarak aralarındaki farkın açılması da başka bir sorun.

Ahmet Ünlü