Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulun ardından ilk toplantısını 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Önder Kahveci başkanlık etti.

Gündemde ise temmuz ayında yapılacak memur maaşı artışları vardı. Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarına ilişkin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla bu toplantıyı düzenledi.

MEMURLAR TALEPLERDEN MEMNUN DEĞİL!

Temmuz ayında, en düşük ilkokul mezunu kamu işçilerinin tediye ve ikramiye dahil olmak üzere 33 bin lira maaş alacağı bilgisi kamuoyunda yer alırken, Türkiye Kamu-Sen'in talepleri memnuniyetsizlikle karşılandı. Sendikanın 22 bin TL maaş talebi, %6 toplu sözleşme zammı ve %10 enflasyon farkı talepleri, kamu çalışanları arasında hayal kırıklığı yarattı.

Kamu Sen tarafından yapılan açıklamada;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz mayıs ayında, işçi ücretlerine 2023 yılının ocak ayından itibaren yapılacak artışlardan hareketle, Temmuz’da en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltileceğini ifade etmiştir.

Türkiye Kamu-Sen; tabi oldukları mevzuat, işe alınışları, çalıştırılma biçimleri, görev, yetki, sorumlulukları ile nitelikleri birbirinden farklı iki kesimin aldıkları ücretler bakımından birbiri ile kıyaslanmasının ve anayasamızın amir hükümlerine göre devletin asli ve sürekli görevlerini ifa etmekle yükümlü kamu çalışanlarının maaşlarının, tarafların görüş ve önerilerine başvurulmadan, toplu pazarlıklar, ekonomik ve sosyal kriterler dikkate alınmaksızın yalnızca bir başka çalışan kesimi ile mukayese edilerek belirlenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı düşüncesindedir.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltileceği yönündeki açıklamasını, memur maaşlarında yaşanan erimenin ve alım gücündeki düşüşün telafi edilmesi konusunda irade ortaya konulmuş olması nedeniyle önemli ve değerli görmektedir.

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, enflasyon rakamları; döviz kurlarında, mal ve hizmetlerde, yatırım araçlarında ve emtia fiyatlarındaki artış, ev ve kiralarda gözlenen yükseliş ve yoksulluk sınırı dikkate alındığında memur maaşlarının uzun zamandır erimekte olduğu, alım gücünün düştüğü, özellikle büyükşehirlerde, deprem bölgesinde ve sahil yörelerinde görev yapan kamu çalışanlarının büyük zorluklar içinde olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

Buradan hareketle Cumhurbaşkanımızın memur maaş zamlarına ilişkin ifadelerinin geçmiş dönemde yaşanan kayıpların karşılanması için önemli aşama olarak kabul edilmesi, en düşük dereceli memur maaşının net 22 bin TL’ye yükseltilmesi için uygulanacak artışların aynı şekilde bütün kamu görevlilerine yansıtılarak memur maaşlarındaki erimenin telafi edilmesi gerekmektedir.

Maaşlardaki zararın bu yolla telafi edilmesinin ardından 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin artışlar, belirlenen maaşların üzerine eklenmelidir. En düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltilmesi ve bu artışların aynı şekilde maaşlara yansıtılmasından sonra, 2021 yılında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde alınan karar gereği, ilk altı ay için ortaya çıkan enflasyon farkının ve %6’lık ikinci yarı yıl zammının maaşlara eklenmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanarak memurlarımızın milli gelirden aldığı payın yükseltilmesi için bütün bu artışların üzerine refah payı eklenmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Buna göre öncelikle en düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL’ye yükseltecek artışlar bütün memurların maaşlarına aynı şekilde uygulanarak maaşlardaki erime telafi edilmeli, ardından enflasyon farkı ve 2023’ün ikinci yarısı için kararlaştırılan %6’lık zam verilerek maaş artışları sağlanmalı, kamu çalışanlarının büyümden ve refahtan pay alması için üzerine refah payı ödemesi eklenmelidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak önerilerimizin karşılık bulması halinde memurlarımızın yaşadığı kayıplar karşılanacak, 2023 yılı için nitelikli bir maaş artışı yapılmış ve kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmiş olacaktır. Bu yolla yeni hükümetimiz de güzel bir başlangıçla Türk Yüzyılı’na uygun bir kamu yönetimi anlayışı için ilk adımı atmış olacaktır.

TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANLAR KURULU