Genel Başkan Kahveci'nin dile getirdiği taleplerin, memurların yaşam standartlarını artırmak ve haklarını korumak amacı taşıdığı vurgulandı.

Toplantıda, Türkiye Kamu-Sen'in memurların yaşam standartlarının yükseltilmesi ve daha adil bir çalışma ortamının sağlanması için gösterdiği çabaların devam edeceği belirtildi. Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Genel Başkan Önder Kahveci'nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte, memur kesiminin ekonomik ve sosyal sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Genel Başkan Kahveci, toplantıda kamu çalışanlarının maaşlarının yetersizliği ve yaşam standartlarının düşüklüğü konularında duyduğu endişeleri dile getirdi. Ayrıca, kamu personelinin mali haklarının iyileştirilmesi gerekliliği konusunda önemli vurgular yaptı.

Toplantıda, kamu çalışanlarının sosyal haklarına yönelik sorunlar da detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle emeklilik süresi, sağlık imkanları ve yıllık izinler gibi konular, katılımcılar arasında tartışılarak çözüm önerileri masaya yatırıldı. Genel Başkan Kahveci, bu sorunların çözümü için daha fazla adım atılması gerektiğini ifade etti. 

Kahveci, Çalışma Bakanı Işıkhan ile Sendika Parasını Konuştu Kahveci, Çalışma Bakanı Işıkhan ile Sendika Parasını Konuştu

Talepler hakkında;

Türkiye Kamu-Sen tarafından memurlarla ilgili masaya taşınan sorunlar ve beklentileri şunlardır:

Ocak ayı memur ve emekli zam oranlarının yeniden revize edilmesi talep edilmektedir. Bunun yanı sıra, enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri de dikkate alınarak memur maaşlarının güncellenmesi ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılması istenmekte.

Refah payının hayata geçirilmesi ve memurlara % 10 refah payı verilmesi talep edilmektedir. Bu şekilde, uygun bir maaş zammının üzerine refah payı eklenerek memurların refah düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bütçe görüşmelerinde kamu görevlileri ve emekliler için ilave tedbirler alınması talep edilmektedir. Bu tedbirlerin neler olduğu belirtilmemiş ancak kamu görevlileri ve emeklilerin daha iyi koşullara sahip olmasını hedeflemektedir

1. Dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi talep edilmektedir. Bu düzenlemeden şefler gibi 1. Dereceye gelmiş diğer kamu çalışanlarının da yararlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, diğer 2 yıllık yüksekokul mezunlarının da bu uygulamadan faydalanması istenmektedir.