Kamu Mühendisleri Platformu ise meslektaşlarının özlük haklarına ilişkin konularda adaletsizlik yaşadıklarını belirtiyor. Hâkim, savcı ve doktor gibi diğer meslek gruplarının benzer statü ve sorumluluklara sahip olmalarına rağmen, mühendislerin özlük haklarının geride kaldığına dikkat çekiyorlar. Platform, bu durumun mühendisler arasında huzursuzluk yarattığını ve sektördeki yetenekli profesyonellerin başka sektörlere yönelmesine neden olduğunu ifade ediyor.

BİRİNCİ DERECE SORUMLULUK ALIYORLAR

Kamu mühendisleri; kamuda yapılan otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tren projeleri, havaalanlarının ihale, yapım, kontrol, kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında önemli rol oynayan bir meslek grubu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu işlerde kamu mühendislerinin birinci derecede sorumluluk aldığı görülüyor.

Kamu mühendislerinin birinci derecede sorumluklarına rağmen ortalama gelirleri 18 bin TL. Kamu Mühendisleri Platformu 2016 yılında doktor maaşları ile arasında ortalama 600 TL fark bulunduğunu bu rakamın 2023 yılında 45 bin TL’ye yükseldiğini ifade ederek bu farkın kapatılmasını istiyor.

hekim-muhendis-maaslari

100 BİN SIRALAMA ŞARTI GETİRİLMELİ

Kamu mühendisliği meslek grubunda kamuya yeni bir atanan mühendis ile meslekte 15-20 yılını geçiren bir mühendis arasında bilgi ve tecrübeye dayalı bir maaş farkı bulunması sebebiyle bu farkın kapatılması için ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkartılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Kamu mühendisleri, ‘Mühendislik’ bölümü okuyacak kişinin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda ilk 100 bin sıralama şartı getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

KAMU MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ VAR

Kamu mühendisleri cumhuriyetin yüzüncü yılında mühendislik mesleğinin ileriye taşınması için taleplerde bulundu.

Bu talepler;

1- Kamuda çalışan tüm mühendisler için ‘Teknik sorumluluk tazminatı’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını.

2- Kamu Mühendisi gelirlerinin geçmiş yıllarda aynı oranda maaş aldıkları doktor maaşlarına yakın seviyede maaş almayı.

3- ‘Mühendislik meslek kanunu’ çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesini, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesini. 4- Tüm kazanımlarının emekliliğe de yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlememin (en az 30 bin gösterge) yapılması.” maddelerinden oluştu.