Seyyar Görev Tazminatı alan personellere, seyyar görevde oldukları süre boyunca yıpranma primi ödenir. Bu ödeme, fiilen seyyar göreve çıkılan günlerde sözleşmenin birinci yılı birinci altı ayı için 47,71 TL/Gün olarak, yatılı kalanlara ise 65,67 TL/Gün olarak gerçekleşir.

Ayrıca, yatılı olarak göreve çıkan personellere bir yemek parası daha ödenir. Seyyar Görev Tazminatı ödemesinde sadece damga vergisi kesintisi yapılırken, maaşla birlikte ödenen yıpranma priminden sigorta, vergi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Günübirlik görevde çalışan personel için hesaplamalar şu şekildedir:

  • Seyyar Görev Tazminatı: Brüt 67,67 TL, Net 67,16 TL.
  • Yıpranma Primi: Brüt 47,71 TL, Net 34,11 TL.
  • Toplam ödeme: 101,27 TL.

Yatılı olarak göreve çıkan personel için hesaplamalar ise şu şekildedir:

  • Seyyar Görev Tazminatı: Brüt 67,67 TL, Net 67,16 TL.
  • Yatılı Yıpranma Primi: Brüt 65,67 TL, Net 46,95 TL.
  • Yemek Ücreti: 94,25 TL.
  • Toplam ödeme: 208,36 TL.

Bu tazminat ve ödemeler, çalışanların seyyar görevlerdeki masraflarını karşılamak ve haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır.