Sağlık Bakanlığı, 17. İş Kolu Toplu İş Sözleşmesi'ni TÜHİS ve Öz Sağlık-İş Sendikası ile imzaladı. Sözleşmenin yürürlük tarihi 1 Ekim 2022 - 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

İşçilere zam tarihleri olarak Ocak ve Temmuz ayları kararlaştırıldı. Ayrıca, işçilerin ikramiye ödemeleri Mart ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek.

saglik-bakanligi-kamu-iscisi-maas-tabosu

saglik-bakanligi-kamu-iscisi-maas-tabosu-yemek

Haftalık çalışma saati ise 45 saat olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı için belirlenen gün süresi 35 olarak kararlaştırıldı. Geriye dönük fark ödemeleri, kurumun bütçe imkanları göz önünde bulundurularak yapılacak ancak kesin bir tarih belirlenmedi.

İcapçı olarak görevlendirilen personele, icapçı kaldıkları her gün için 2 saatlik fazla mesai ücreti ödenecek. Hizmet primi oranı %13 olarak belirlendi.

kamu-iscisi-zamli-maas-bordrosu-2023

Teknik personele, emsali memur personele verilen teknik fark ödenecektir. Fazla çalışma ücreti gece %75, gündüz %70 olarak uygulanacak. Gece zammı ise %35 olarak belirlendi.

bulasikci-zamli-maas-bordrosu

Giyim yardımı Eylül ayında yıllık brüt 1167,6 TL, net 785 TL olarak yapılacak.

temizlik-personeli-zamli-maas-bordrosu

Meslek-risk tazminatı ambulans şoförlerine günlük brüt 16,38 TL, net 11,01 TL ödenecek. Diğer şoförlere ise günlük brüt 8,19 TL, net 5,51 TL tazminat ödemesi yapılacak.

asci-zamli-maas-bordrosu