Sendikaların aidat kesintilerini yaparken herhangi bir ayrım yapmadığına dair beklentileri vardır. Ancak bu işçiler, sendikaların sunduğu hizmetlerin sadece üyelere yönelik olduğunu ve kendilerine bir katkı sağlamadığını düşünüyorlar. Özellikle deprem gibi acil durumlarda yardımların sadece sendika üyelerine ulaştırılmasının, diğer işçiler arasında sıkıntılara yol açtığını ifade ediyorlar.

Bu işçiler, sendikalara olan aidat kesintilerini helal etmediklerini ve sendika üyeliği konusunda isteksiz olduklarını belirtiyorlar. Devletin sağlık çalışanlarına zaten bir dizi hak sağladığını ve bu nedenle sendikalara olan aidat kesintilerine gerek olmadığını düşünüyorlar.

Bu konuda işçiler, devlet yetkililerinden sendika tüzüklerini gözden geçirmelerini ve sendika aidatlarının isteğe bağlı olmasını talep ediyorlar. Sendika aidatlarının kesilmemesi için bu işçilerin seslerini duyurmayı amaçlıyorlar.