Hürriyet Sağlık-Sen üyesi olup Yozgat'ta görev yapan Aile Sağlığı Çalışanının yıllık izin ve istirahat izni nedeniyle vekâletsiz olarak kullandığı izinlerinden, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği dayanak gösterilerek kesinti yapılmıştır.

Hürriyet Sağlık-Sen, üyesi adına TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru neticesinde TAVSİYE KARARI verilmesini sağlamıştır.

İlgili Karada özetle:

 " Ücretli izin hakkı anayasal temelleri olan bir hak olup buna yönelik düzenlemelerin kanun ile yapılması gerektiği de yine anayasada belirtilmiştir. 5258 sayılı kanun ile anayasa hükmüne uygun olarak çalışanların izin hakları belirlenmiş ancak bu izinlerin kullanımında çalışanlara vekâlet bırakma gibi bir sorumluluk yüklenmemiş ve ayrıca bu kapsamda ücretlerinden kesinti yapılabilecek hallere ilişkin herhangi bir kısıtlamaya cevaz verecek bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. 

Ancak 5258 sayılı kanunun 8. maddesi 2. fıkrası dayanak gösterilerek yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına yıllık izin ya da sıhhi izinli olmaları halinde yerlerine vekâleten yerine bir personel bırakma ödevi yüklenmekte ve ancak bu halde ücretlerinin tam olarak ödeneceği ifade edilmektedir. 

Bu hususun anayasa ile güvence altına alınan çalışanların ücretli yıllık izin haklarına ilişkin 50. maddesine aykırılık taşıdığı değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak; 

 Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları her türlü vekâletsiz izin kullanımlarında hak ediş kesintisi yaşamaktadır. Ücretli izin bir anayasal haktır. İzin kesintisi uygulamaları hukuka aykırı olması nedeniyle bir an önce sonlandırılmalıdır. Bu hususun noktalanması için Türkiye’de bir ilk olarak kurulan ASM komisyonumuz ve hukuk müşavirliğimizin yoğun girişimleri bulunmaktadır. Bu hukuksuz ve haksız uygulamanın bir an önce sona ermesi için durmadan mücadeleye ve çalışmalarımıza tüm ekibimizle devam edeceğiz. 

karar-1

Hürriyet Sağlık-Sen’in kurulduğu günden bu yana gerek Sağlık Bakanlığının ve gerekse yetkili sendikanın zamanında büyük kazanım diye uygulamaya koyduğu ne kadar kanunsuz işlem ve uygulama varsa hepsini bir bir dava yoluyla düzeltmeye devam etmesi tüm sağlık çalışanları nezdinde büyük beğeni ve takdir toplamaya devam ediyor.