TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon mayıs ayında %3,37 oranında artış gösterdi ve yıllık enflasyon %75,45’e ulaştı. Yılın başından beri enflasyon toplamda %22,72 oranında yükselmiş durumda.

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15’lik artış erimeye devam etti ve kamu çalışanlarının alım gücü, geçtiğimiz yılın aralık ayına oranla %7,72 düştü.

Ülkemizdeki ekonomik durumun iç açıcı olmadığını belirten Kahveci, kamunun finans ihtiyacını azaltmak amacıyla alınan tasarruf önlemlerinin, servis hizmetlerinin kaldırılması, koruyucu giyim yardımı, fazla mesai ödemeleri, lojman kiraları gibi kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını doğrudan ilgilendiren konuları içerdiğini söyledi.

Doktorların Ölümüyle Sonuçlanan Kaza, Geçici Görevlendirme İtirazlarını Yeniden Gündeme Getirdi Doktorların Ölümüyle Sonuçlanan Kaza, Geçici Görevlendirme İtirazlarını Yeniden Gündeme Getirdi

Yüksek Enflasyon ve Kısıtlanan Haklar

Kahveci, "Bir tarafta yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşları erirken diğer taraftan alınan tedbirlerle de elde edilmiş olan haklar kısıtlanıyor." diyerek, bu olumsuz şartlar altında memur ve emeklilerin eriyen maaşları ile ay sonunu getirmelerinin imkânsız hale geldiğini vurguladı.

Ücret ve vergi politikalarının, gelir dağılımının sağlanacağı ve maaşlardaki erimenin durdurulacağı tek mekanizma olduğunu belirten Kahveci, bu mekanizmaların doğru kullanılmaması durumunda dar ve sabit gelirliler üzerindeki ekonomik yükün daha da artacağını söyledi.

Refah Payı ve Vergi Düzenlemeleri Talebi

Kahveci, memur ve emeklilerin üzerindeki bu yükü hafifletmenin yolunun maaşlara enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasından geçtiğini belirtti. Alım gücünü korumanın ve yükseltmenin yolunun refah payından geçtiğini ifade eden Kahveci, her zaman ifade ettikleri gibi maaşlara refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmasının bu süreçte hayati önem taşıdığını belirtti.

Çarşı Pazarda Yükselen Fiyatlar ve Alım Gücü

Kahveci, çarşı pazarda fiyatların sürekli yükseldiğini ve alım gücünü koruyacak, memur ve emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Enflasyonun hızının kesilmesinin ve hayat pahalılığının belinin kırılmasının uzun bir süre alacağını belirten Kahveci, çalışanlara refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağını ve yetkililerin bir an önce refah payı uygulamasına dönmesi gerektiğini vurguladı.