Müjdeli karar, kadroya atanan sözleşmeli memurlar için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Artık, devlet memurluğuna geçiş sürecinde sözleşmeli olarak çalıştıkları dönemler de kademe ilerlemelerine yansıyacak. Bu uygulama, sözleşmeli personellerin kariyerlerini daha adil bir şekilde şekillendirmelerine imkan sağlayacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı karar, devlet memurluğuna atanacak olan sözleşmeli personeller için önemli bir referans niteliği taşıyor.

DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLANLAR

Buna göre, sözleşmeli olarak çalıştığı süre dahil son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere kademe ilerlemesi uygulanacak. Sözleşmeli personelken kadrolu devlet memuru olarak atanan bazı kişiler, sözleşmeli statüde çalıştıkları sürelerin dahil edildiğinde son 8 yıl içinde disiplin cezası almadıklarını belirterek, kademe ilerlemesi uygulanmasını istedi. İdarece bu talepleri reddedilen kişiler, dava yoluna gitti. Konya ve Ankara Bölge İdare Mahkemelerince, aynı konuda farklı kararlar çıkınca aykırılığın giderilmesi için dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gelen dosyaya göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kişinin sözleşmeli personel statüsündeki hizmet süresinin, son 8 yıllık süre içinde hesaplanması gerektiğine hükmetti. Ayrıca, davacının mahrum kaldığı parasal haklarının da idareye başvuru tarihinde itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi kararlaştırıldı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi ise benzer durumdaki bir dosyada ret kararı verdi.

NİHAİ KARARI DANIŞTAY VERDİ

Konuya ilişkin nihai kararı veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, benzer durumdaki davalarda Konya mahkemesinin kararının uygulanmasına hükmetti. Daire, 657 sayılı Kanun'da sözleşmeli statüde çalışmaktayken memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceğinin hüküm altına alındığını belirtti.

Kaynak: Yenişafak