TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından verilen yanıtta, KEFEK'e 28. Yasama Dönemi'nde 6 bireysel başvuru yapıldığı ve bu başvurulardan hiçbirinin reddedilmediği veya olumsuz yanıt almadığı bildirildi.

KEFEK'in Fırsat Eşitliği Çalışmaları

Komisyonun, kurulduğu günden bu yana fırsat eşitliğini sağlama ve bu eşitliği hayatın her alanında uygulama amacıyla çalışmalar yaptığı ve yapmaya devam ettiği belirtildi. Yanıtta, "Komisyon, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerek uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti

Kadınların İstihdam Verileri

Kadınları güçlendirmenin en önemli yolunun, onları hayatın her alanına, özellikle de ekonomi ve üretim süreçlerine dahil etmek olduğu vurgulanan yanıtta, kadın istihdamına ve çeşitli alanlardaki kadınların artan rolüne ilişkin verilere de yer verildi. Türkiye'de, 2002 yılında istihdam edilen kadın sayısının 6 milyon olduğu, 2023 yılı itibarıyla bu rakamın 10 milyona çıktığı belirtildi.

Eğitimde Kadınların Yükselişi

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27,9'dan yüzde 35,1'e yükseldiği, kayıt dışı çalışan kadın oranının ise yüzde 72,5'ten yüzde 33,2'ye gerilediği ifade edildi. Üniversitelerdeki kadın öğretim görevlilerinin oranının yüzde 50'yi aştığı, profesörler içinde kadın oranının yüzde 33,2'ye, doçent kadrosunda görev yapan kadın oranının ise yüzde 40,2'ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Camiasında Kadınların Etkisi

Sağlık sektöründe kadınların önemli bir rol oynadığı, hekimlerin yüzde 45,8'inin, sağlık çalışanlarının ise yüzde 65,2'sinin kadın olduğu belirtildi. Bu oranlar, kadınların sağlık camiasında ne denli etkin olduğunu ortaya koyuyor.

Kadın Büyükelçilerin Sayısı

Kadınların dış politikada da daha fazla temsil edildiği vurgulanan yanıtta, 2002 yılında 14 olan kadın büyükelçi sayısının bugün itibarıyla 80'e yükseldiği belirtildi.