Hastanenin açılışı, planlandığı tarihten tam 5 yıl sonra ve yapı güvenliği ile ilgili bazı söylentilerin ardından apar topar gerçekleşti. İzmir Tabip Odası, bu durumu endişeyle karşılayarak bakanlıklardan açıklamalar istedi. Şehir hastanesinin neden apar topar açıldığına dair soruların yanıtı bekleniyor.

Açılışı tam 8 kere ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, sonunda hasta kabulüne başladı. Bu önemli gelişme, İzmir Tabip Odası'nın ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu haline geldi. İzmir Tabip Odası, hastanenin apar topar açılmasını ve gecikmeleri sorgulayarak kamuoyuna açıklamada bulundu. İşte İzmir Tabip Odası'nın sorularının yanıtları merakla bekleniyor.

“SORULARIMIZ YANITSIZ BIRAKILDI”

“Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz” denilen açıklamada, “18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz bir yazı ile T.C. Anayasası’nın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu uyarınca, halk sağlığını ve hekimlerin menfaati ilgilendiren konularda çalışmalar yürütmekle yetkili ve görevli bir meslek örgütü olarak gerek hekimlerin özlük hakları konusundaki çalışmaları planlayabilmek gerekse halkın sağlık hizmetine erişimi konusundaki çalışmaları yapabilmek adına bazı temel bilgilere gereksinim duyduğumuzu ifade ederek Bayraklı Şehir Hastanesi konusunda (4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kapsamında) bazı sorular sorduk. Yasal yanıt verme süresinin geçmiş olmasına karşın İl Sağlık Müdürlüğü sorularımızı yanıtsız bıraktı” denildi.

“DEVLET GELENEĞİNE YAKIŞMIYOR”

Faliyete geçen hastanenin kamu yararına uygun şekilde çalışması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden açıklamada, “Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuda kamu yöneticilerinin kamuoyundan bilgi saklamasını sakıncalı buluyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık devlet geleneğine yakışmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle yanıtsız bırakılan sorularımızı kamuoyu ile paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Şehir hastaneleri modeline yönelik her fırsatta dile getirmiş olduğumuz eleştirilerimizi saklı tutarak, bir kamu hizmeti üretmek iddiasıyla hizmete sokulan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kamu yararına en uygun şekilde kullanılması için de elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA 10 SORU

1-İzmir Tabip Odası açıklamanın sonuna bakanlıklara sorulana ancak yanıt alınamayan soruları da paylaştı.

2-İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılış ve hizmete giriş tarihi nedir?

3-Hastanenin açılış tarihi konusunda basına yansıyan farklılıkların ve açılış tarihinin ertelenmesinin nedenleri nelerdir?

4-Bayraklı Şehir Hastanesi, depreme dayanıklılık, ulaşım olanakları ve alt yapı özellikleri bakımından güvenlikli ve yeterli midir?  Bu konuda yapılmış teknik analizlerin sonucu nedir?

5-Hastane binasının açılışa uygun hale gelmemesindeki gerekçeler nelerdir?

6-Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından son durumu nedir?

7-İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılması için, İzmir’deki hangi hastanelerin kapatılması veya küçültülmesi planlanmaktadır?

8-Küçültülmesi planlanan hastanelerin bina ve altyapısının depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar var mıdır ve bunların giderilmesi için ne gibi teknik yöntemler kullanılmaktadır? Hangi hastanelerin hangi binalarının yenilenmesi planlanmıştır?

9-İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kadrosunda görevli olacak hekim sayısı nedir? Bu hekimler hangi hastaneden atanacaktır ve hangi kriterlere göre belirlenecektir? Hekimler arasında bir seçim yapılacak ise seçimde kullanılacak temel kriterler nelerdir?

10-İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde hekim dışı görev yapacak sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ve hizmet birimlerinin ruhsatlandırma süreci tamamlanmış mıdır?