Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen teşkilat şemasında, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in uhdesinde bulunan Genel Müdürlükler şemada güncellendi.

sema