Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda ise yüzde 11,7 olduğu tahmin edildi.

MHP: Kamu çalışanlarının ücret karmaşasıyla mücadele edilecek MHP: Kamu çalışanlarının ücret karmaşasıyla mücadele edilecek

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi olarak kaydedilirken, istihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oranın erkeklerde yüzde 66,0, kadınlarda ise yüzde 32,4 olduğu belirlendi.

Ocak ayında işgücü bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi olarak gerçekleşirken, işgücüne katılma oranı da 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak kaydedildi. Bu oranın erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 olduğu görüldü.

Ayrıca, istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi referans döneminde bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti. Veriler, Türkiye'deki işgücü piyasasındaki gelişmeleri yansıtırken, ekonomik göstergeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor.