2023 yılının Temmuz ayında, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranındaki bu azalma, ülkenin işgücü piyasasında yaşanan değişiklikleri yansıtıyor.

Cinsiyet bazında bakıldığında, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 olarak hesaplanırken, kadınlarda yüzde 12,9 olarak kaydedildi. Bu veriler, işsizlik sorununun özellikle kadınlar arasında daha büyük bir zorluk olarak devam ettiğini gösteriyor.

Ek MTV Ödemesi Yapanlara Para İadesi Mümkün Mü? Ek MTV Ödemesi Yapanlara Para İadesi Mümkün Mü?

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2023 yılının Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 48,4 olarak kaydedildi. Erkeklerde bu oran yüzde 65,7 iken, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de İşgücü Rakamları: İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 53,4'e Yükseldi

Son verilere göre, Türkiye'deki işgücü piyasası Temmuz ayında dikkate değer bir büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranının yüzde 53,4'e yükseldiğini bildirdi. İşgücü, bir önceki aya kıyasla 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 53,4 olarak gerçekleşti.

Bu veriler, Türkiye'nin işgücü piyasasındaki dinamizmin ve istihdamın arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 olarak kaydedilirken, kadınlarda yüzde 36,1 olarak hesaplandı. Bu sonuçlar, cinsiyet bazında işgücüne katılma eğilimlerini yansıtıyor.

Genç nüfus için ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18 olarak hesaplandı. 15-24 yaş arası genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık bir azalış gösterdi ve yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.