Sendika'nın Talepleri:

1-Saatlik ücreti 65 TL'nin altında olan üyelerin saatlik ücretinin 65 TL'ye çekilmesi.

2-Tüm saat ücretlerine, sözleşmenin ilk altı aylık dönemi için yüzde 80 zam yapılması.

3-Her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış, en fazla 20 yıl ile sınırlı.

Sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 150 artış.

Türk Metal İş Sendikası, taleplerinin toplandığında sözleşmenin ilk altı ayı için toplam talebin yüzde 119.05 olduğunu belirtti. Ayrıca, mevcut sözleşmenin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek süreçte, avans niteliğinde her ay ücretlerle birlikte 5 bin TL ödenmesini de talep etti.

DİĞER DÖNEMLER İÇİN TALEPLER

Sözleşmenin ikinci altı aylık (1 Mart 2024-31 Ağustos 2024) döneminde, 1 Eylül 2023-29 Şubat 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

Üçüncü altı aylık (1 Eylül 2024 – 28 Şubat 2025) döneminde, 1 Mart 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

Dördüncü altı aylık (1 Mart 2025 – 31 Ağustos 2025) döneminde, 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 tarihleri için de yine açıklanan altı aylık enflasyon oranına ek 5 puan artış istiyoruz.

Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış istiyoruz.”

karar