Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan tarafından öne sürülen iddialara göre; işçi sendikası temsilcisinin sarf ettiği sözler hastanede görevli temizlik görevlilerinin tepkisini çekti.

Yaşanan tartışma sonrasında işçi sendikası temsilcisi hakkında tutanak tutulduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde bir kurumda yaşanan olay, sendika temsilcisinin hastanede görev yapan işçilere yönelik söylemleriyle çalışma barışını bozduğu iddialarını gündeme getirdi. Tutanaklara yansıyan ifadeler, sendika temsilcisinin, çalışanlara yönelik alaycı ve aşağılayıcı bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor.

Adana Şehir Hastanesi’nde Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Arayışları Devam Ediyor Adana Şehir Hastanesi’nde Sağlık Çalışanlarının Sorunlarına Çözüm Arayışları Devam Ediyor

Tutanak İçeriği 

Tutanak özetine göre, sendika temsilcisi, hemşirelerin yüksek maaşları ve doktorların fazla nöbet ücretlerini sendikanın sağladığını belirterek, “Hemşireden fazla maaşı bizim sayemizde alıyorsunuz, doktordan fazla nöbet ücretini bizim sayemizde alıyorsunuz. İlkokul mezunusunuz, KPSS olmadan bizim sayemizde işe giriyorsunuz” şeklinde ifadeler kullandı. 

Bu söylemler, temsilcinin göğsünü gere gere dile getirdiği ve işçiler arasında huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.

Alay Konusu Yapmaları Tepki Çekti!

Sendika temsilcilerinin, çalışma barışını bozacak söylemlerden kaçınması, bilgilendirici ve nezaketli bir tavır sergilemesi gerekirken Profesyonel sağlık meslek mensuplarını da aşağılamak veya alay konusu yapması tepki topladı. 

Genel Başkan Demircan’da yaptığı açıklamasında, Kamu veya özel sektörde çalışan, “niteliksiz” olarak adlandırılan işçilerin, hekimlerin nöbet ücretleri veya hemşirelerin maaşları üzerinden alaycı ifadelerle örneklendirilmesi kabul edilemez bir durum olarak gördüğünü söyledi.

Eğitim Alsınlar Çıkışı!

Bu tür olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla, sendika organlarının temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemesi öneren Demircan, “Bu tiplerin mensubu oldukları sendikalarının ilgili organlarına da temsilcilerine başta nezaket kuralları, etik kurallar olmak üzere hizmet içi eğitimler vermelerini tavsiye ediyorum” dedi..