BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL

Sendika, kesintinin iadesi ve 150.000 TL manevi tazminat talebinde bulundu.

İlk Derece Mahkemesi’nin Kararı Şaşkınlık Yarattı

Hürriyet Sağlık Sen’in açtığı dava, Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından tek hakim kararıyla reddedildi. Bu karar, sendikanın şaşkınlıkla karşılamasına neden oldu. Türkiye genelinde benzer davaların çoğunda sendikalar lehine kararlar verilmiş olmasına rağmen, bu reddin hukuka aykırı olduğu savunuluyor.

Sendikanın Anayasa Mahkemesi Başvurusu

Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aile sağlığı hemşiresi üyemizin iş bırakma eylemine katılımı nedeniyle maaşından kesinti yapılması konusundaki davalarda Türkiye genelinde elde ettiğimiz kazanımlara rağmen, Samsun İlk Derece Mahkemesi’nin hukuka aykırı red kararı vermesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu karar, anayasa ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmiştir” dedi.

Sendikal Hakların Korunması ve Yasal Süreç

Çakmak, sendikal iş bırakma eylemine katılan üyelerin maaş kesintisine uğramasının, diğer sendika üyelerini ve kişileri de caydırmak amacı taşıdığını belirtti. Bu hukuka aykırı kararın düzeltilmesi ve iadenin sağlanması için konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca, ASM Komisyonu Başkanı Ergin Gün ve ekibine, sendikanın hukuk müşavirlerine teşekkür etti.

Hürriyet Sağlık Sen’in bu hukuki mücadelesi, sendikal hakların korunması ve çalışanların yasal haklarına saygı gösterilmesi açısından büyük önem taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karar, benzer durumlar için emsal teşkil edebilir