Yasanın getirdiği değişikliklere göre, 2008 yılından önce işe giren memurlar, çalışırken aldıkları maaşın yüzde 80'ine denk gelen bir oranda emekli aylığı alıyorlar. Ancak 2008'den sonra işe giren memurlar için bu oran yüzde 60'a düşüyor. Bu durum, emekli aylıkları arasında büyük bir farkın oluşmasına neden oluyor.

Yapılan hesaplamalara göre, aynı işi yapan iki memurdan biri 20 bin lira maaş alırken, diğeri ise 16 bin lira emekli aylığı alıyor. Yani sadece 1 gün farkla aynı işi yapan memurlar arasında 4 bin liralık bir aylık farkı mevcut.

Genel Sağlık-İş Sendikası, memurlar arasında oluşan emekli aylığı uçurumuyla ilgili hazırladığı raporu kamuoyuna duyurdu. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, sendika bu sorunun çözümü için TBMM'ye sunulmak üzere bir yasa teklifi taslağı hazırladı ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun acilen düzeltilmesini talep etti.

Raporda, 1 Ekim 2008'den önce işe başlayan memurların 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na, bu tarihten sonra işe başlayan memurların ise 5510 sayılı kanuna tabi olduğu belirtiliyor. İki farklı kanunun emeklilik hakları konusunda aynı işi yapan memurlar arasında büyük adaletsizliklere yol açtığı vurgulanıyor.

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, 30 Eylül 2008'de işe giren bir memur ile 1 Ekim 2008'de işe giren bir memur arasında mali açıdan büyük farklar olduğunu ifade ediyor. Aynı maaşla aynı işi yaparak 30 yılın sonunda emekli olan iki memurdan birine 16 bin lira, diğerine ise 12 bin lira aylık bağlandığını belirtiyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, emekli matrahı ve ortalama aylık kazancı eşit olan iki memur arasında meydana gelen aylık 4 bin liralık maaş farkının yıllık bazda 48 bin liralık devasa gelir uçurumuna yol açtığının altını çizdi. Sorunun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Uğur, "Aynı işi yapan, aynı statüye tabi, aynı yükümlülükleri ve çalışma hayatından kaynaklı riskleri yüklenen bu kişiler arasında yaratılan açık eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir kanun değişikliği yapılmalı, mağduriyetler giderilmelidir" şeklinde açıklamalarda bulundu.