Yunan Sağlık Bakanı'ndan Türkiye'ye Tehdit: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz" Yunan Sağlık Bakanı'ndan Türkiye'ye Tehdit: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"

Bu kararın ardından en çok merak edilen konu, yüzde 2 barajı nedeniyle eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyesi alanların geriye dönük olarak fark alıp alamayacakları oldu.

Toplu sözleşme ikramiyesi kanun maddesi 275 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılır.

Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşmeyle belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz."

375 sayılı sayılı KHK'nın yukarıda yer verilen hükmü gereğince yüzde 2'den küçük sendikalara "toplu sözleşme desteği", yüzde 2'den büyük sendikalar ise toplu sözleşme ikramiyesi verilmektedir.

Toplu sözleşme ikramiye farklarının geriye doğru talep edilip edilemeyeceği konusunda netlik henüz sağlanmış değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili gerekçeli karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamış durumda. Bu nedenle, mahkemenin iptal kararındaki gerekçe ve kanun koyucunun ortaya çıkacak hukuki boşluğu doldurmak için ne tür bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.

Anayasa Mahkemesi kararları genellikle geriye doğru yürümez. Ancak, daha önce idare mahkemelerinde dava açmış olan kişilere, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında dava açtıkları tarihten itibaren toplu sözleşme ikramiyelerini alma hakkı tanınabilir. Bu, mahkeme kararının öncesinde dava açmamış olanların geriye doğru bir ödeme almasının mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir.