Gaziantep İslahiye'de, İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait ait 2 aracı mesai saatleri dışında  kullanıldığı, mesai sonrasında 18:42 de kameraya alınan, bir vatandaş tarafından gönderilen video ve resimde Kurum Amirinin kurum aracıyla evinin önüne geldiği, aracı park ettiği, sabah ise mesaiye kurum aracıyla geçtiği görüntülendiği ileri sürüldü.

Islahiye 1

İddialara göre, bu durumun her gün böyle olduğu, hatta hafta sonu tatillerinde de ilçe dışına kurum aracıyla çıkıldığı, Kurum aracının adeta şahsi araç gibi kullanıldığı iddialar arasında yer almaktadır.

Kamu malı olan aracın, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından özel araçmış gibi kullanılması ahlaki bir sorunu doğurduğu da ileri sürülen iddialar arasında.

Yapılan yorumlarda, kamu aracını özel araç gibi kullanmak, maliyet ve izinsiz kullanma yönleri ile önü alınamaz etik bir sorun olduğu belirtiliyor.

Islahiye 2

Islahiye 3

İşte, ilgili kanun yönetmelik ve sözleşme maddeleri:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesi KINAMA başlığının (e) fıkrasına göre, “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak” kınama cezasını gerektirmektedir.

- Ayrıca, bu suç Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı” başlığının 16. Maddesinde de düzenlenmiştir.

Popülizm Fayda Değil Zarar Getirir Popülizm Fayda Değil Zarar Getirir

İlgili maddede, “Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar; bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.” ibareleri yer almaktadır.

- Ayrıca ilgili eylem görevi kötüye kullanma fiilinin  oluştuğunu göstermektedir.