Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti Sağlık Bakanı Memişoğlu: Amacımız Önce Hasta, Sonra Çalışan Memnuniyeti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Selamları İletildi

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun selamlarını hastane başhekimleri ve ilçe sağlık müdürlerine iletti. İlerleyen dönemde kamu hastanelerinde ve birinci basamak sağlık tesislerinde sunulacak hizmetler hakkında bilgi verildi.

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

Dr. Şenkul, toplantıda, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalara ve Sağlık Bakanlığı tarafından kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak planlamalara dair bilgilendirmelerde bulundu.

İstişare Toplantıları Devam Edecek

Toplantının sonunda, Dr. Eser Şenkul, bu tür istişare toplantılarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.