Bir hekim sendikası, Sağlıkta şiddete karşı alınması gereken önleyici tedbirler ve caydırıcı cezalar konusunda kesin adımlar atmayan Sağlık Bakanlığı'nın, atamış olduğu idarecilerin mevcut genelgeleri bile uygulamakta yetersiz kaldığını belirtti.

Şehir Hastanesi’nde Asistan Hekimlerin Nöbet Ücretleri Yatırılmadı Şehir Hastanesi’nde Asistan Hekimlerin Nöbet Ücretleri Yatırılmadı

Liyakat Vurgusu

Sendika, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, atamalarda liyakatin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığı’nın 'Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Konulu' 2012/23 Sayılı Genelge’sinin 'Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Tedbirleri' başlıklı M. 3/b’de, 'Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır' denilmektedir. Ancak ne acil servislerde ne yoğun bakım ve ameliyathane bekleme alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığından, sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artmaktadır.

Hizmetten Çekilme Hakkı

Aynı genelgenin "Hizmetten Çekilme" başlıklı M.6/b maddesinde, "Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir." denilmektedir. Bu maddeye göre, şiddete uğrayan hekimin, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere, hizmetten çekilme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Ancak sendika, idareciler tarafından şiddete uğrayan hekimin bu hakkını kullanmasına izin verilmediğini açıkladı.

Sağlık çalışanları, idarecilerin genelgelere uymaması nedeniyle artan şiddet olaylarından dolayı büyük mağduriyet yaşıyor. Sağlık Bakanlığı’na atamalarında liyakatı göz önünde bulundurarak, genelgelerin uygulanmasını ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlayacak önlemlerin derhal alınması talep ediliyor.