Ancak Sağlık Bakanlığı, bu talebe belirtilen süre içinde yanıt vermemişti. Bunun üzerine TTB, konuyu idare mahkemesine taşımıştı. 

Ankara 6. İdare Mahkemesi, bu davada verdiği kararla, Beyaz Kod verilerini istemenin TTB'nin görev tanımı kapsamında olduğunu ve bu verilerin paylaşılmasının Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu hükmetmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının belgelenmesi amacıyla Beyaz Kod verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılması talebiyle bir kez daha başvuruda bulundu. Başvuruda aşağıdaki konular talep edildi:

·       2022 yılına ait ve 2023 yılı temmuz ayına kadar olan 6 aylık süre içinde Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olaylara ilişkin verilerin, istatistiklerin ve raporların paylaşılması talep edilmektedir.

·       Bu olayların Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında kaç tanesinin gerçekleştiği, kaç tanesinin birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kaç tanesinin acil sağlık hizmet birimlerinde, kaç tanesinin cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaç tanesinin dahili bilimler polikliniklerinde meydana geldiği konusundaki veriler istenmektedir. Ayrıca, bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların cinsiyet dağılımının da belirtilmesi talep edilmektedir.

·       Üniversitelerde gerçekleşen olaylarla ilgili benzer veriler istenmektedir. Kaç olay üniversitelerde meydana gelmiş, kaçı acil sağlık hizmet birimlerinde, kaçı cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaçı dahili bilimler polikliniklerinde yaşanmıştır ve bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların cinsiyet dağılımı talep edilmektedir.

·       Özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşen olaylarla ilgili de benzer veriler talep edilmektedir. Kaç olay özel sağlık kuruluşlarında yaşanmış, kaçı acil sağlık hizmet birimlerinde, kaçı cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaçı dahili bilimler polikliniklerinde meydana gelmiştir ve bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların cinsiyet dağılımı belirtilmektedir.

·       Son olarak, bildirilen olayların fiziksel şiddet mi yoksa sözel şiddet mi olduğunu belirlemek amacıyla verilerin ayrı ayrı gönderilmesi talep edilmektedir.