Sendikanın Genel Başkanı Muhammet Birinci, konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı'nın şiddeti önlemek adına bazı çabalar sarfettiğini, ancak yapılan yasal düzenlemelerin ve alınan önlemlerin sağlıkta şiddeti tamamen ortadan kaldıramadığını belirtti. Birinci, neredeyse her gün farklı illerden şiddet haberleriyle karşılaşıldığını ve uygulanan yaptırımların ve alınan önlemlerin caydırıcı olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın daha etkili ve kalıcı fiziki, idari ve hukuki tedbirler almaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Birinci, aynı zamanda sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda duyarsız davrandığını vurguladı. Sendika olarak bu yönde ısrarlı taleplerde bulunduklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini ifade etti. Birinci, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Hürriyetçi Sağlık Sendikası, sağlıkta şiddeti engelleme amacıyla yürüttüğü çabalara destek beklerken, sağlık sektöründeki şiddetin son bulması için daha fazla çaba harcanmasını talep ediyor.

HASTANELER YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ

Herkesin malumu olduğu üzere, hiç bir kısıtlama olmaksızın herkesin rahatlıkla girebildiği hastaneler, üzülerek ifade ediyorum ki, yol geçen hanına dönmüştür.

Sağlık çalışanı ile sosyal hayatta husumeti olanlar dahi eylemlerini hastanede gerçekleştirmeyi kendileri açısından daha güvenli görmektedir. Her türlü silah ve yaralayıcı aletlerle kolaylıkla hastanelere girilebilmektedir. Onlarca güvenlik personeli ile de hastanelerin güvenliği sağlanamamaktadır.

Sağlık bakanlığı,  hasta ve yakınlarının memnuniyetini gözetmek, bakanlığa ve uygulamalarına yönelik tepkileri azaltmak amacıyla, sağlık çalışanlarının vatandaşın şiddetine maruz kalma endişesi taşıyarak görev yapmalarına göz yumduğunu düşünmüyor değiliz.

SİSTEM HASTALARI ŞİDDETE ZORLAMAKTADIR

Günlük hasta sayısının fazlalığı nedeniyle kısa süreli muayeneye zorlanan hekimlerden beklenen ilgiyi göremeyenler, randevu sorunu yaşayanlar, uzun kuyruklarda psikolojisi bozulanlar, acil servislerde öncelik bekleyenler, sağlık bakım hizmetlerinden memnun olmayanlar malesef sağlık çalışanları ile karşı karşıya gelmektedir. Oysa hasta ve yakınlarının yaşadığı sorunların temelinde, hastaneleri ticarethane, hastaları da müşteri olarak gören sağlık sisteminin yattığını artık tüm halkımız  kabul etmelidir.

Öte yandan, yöneticilerin ve  siyasetçi gibi bazı çevrelerin söylemleri, sağlık çalışanlarının vatandaşın nezdinde itibarsızlaştırılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarının mesleğine ve emeğine olan saygısı ve itibarı gün geçtikçe azalmaktadır.

SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖR EYLEMİDİR

Gelinen noktada sağlık çalışanlarına korku salma ve yıldırma hedefiyle şiddet uygulandığını gözlemliyoruz. Şu veya bu sebeple sağlık çalışanlarının görevleri başında süreklilik arzedecek ve yaygın bir şekilde şiddete maruz kalmaları veya şiddete maruz kalma endişesini taşımaları ciddi güvenlik tehditidir. Bu itibarla, kamu hizmetini engelleyecek, kamu malına zarar verecek ve güvenliğini tehdit edecek şekilde uygulanan şiddet vakaları terör eylemi kapsamında değerlendirilmelidir. 

HALKLA EL ELE, SON VERELİM ŞİDDETE KAMPANYASI BAŞLATTIK

Hürriyetçi Sağlık Sendikası olarak, idari,fiziki ve hukuki tedbirlerin yanı sıra, şiddetin asıl tarafı olan vatandaşımızın öncelikle bilinçlendirilmesine, sağlık çalışanlarına ve emeklerine saygı duymalarını ve daha duyarlı davranmalarını sağlayacak projelerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, vatandaşımızın dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir başlangıç yaparak vatandaşımızı bildiri dağıtarak bilgilendirmeyi gerekli gördük.

Bu etkinliğimizın, sağlık bakanlığının şiddeti önleme konusunda duyarlılığını artıracağını  ve vatandaşımızın bilinçlendirilmesi için diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde kapsamlı çalışmaların yapılmasına vesile olacağını umuyor ve diliyoruz.

BİLDİRİ

SAĞLIKTA ŞİDDETİ BİRLİKTE DURDURALIM

Değerli Halkımız;

Her geçen gün sağlıkta şiddet haberleri ile karşılaşıyoruz, FARKINDA MISINIZ?

Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına görevleri başında acımasızca sözlü ve fiili saldırıda bulunuyor. Öldürülüyoruz.  HABERINIZ VAR MI?

Sağlık bakanlığı ne yazık ki, şiddetin önlenmesi için yeterince önlem alamıyor. Yapılan yasal düzenlemeler de caydırıcı değil. Sağlık sisteminden kaynaklanan sorunların bedelini sağlık çalışanları ödüyor. Sistem, hasta ve yakınlarını sağlık çalışanları ile karşı karşıya getiriyor.

Sağlıkta şiddeti önleyebilmek için siz değerli vatandaşlarımızın duyarlılığına, katkı ve desteğine ihtiyacımız var. Türk halkına güveniyoruz.

Yakın geçmişte yaşanan deprem felaketinde eşini, çocuğunu bırakıp depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan biz sağlık çalışanları değil miyiz?  958 sağlık çalışanının ölümüne neden olan Pandemi sürecinde  kendi sağlığını hiçe sayarak vatandaşlarımızın hizmetine koşmadık mı?

Zorlu ve riskli çalışma şartlarına, uzun nöbet sürelerine, had safhada personel eksikliğine, idari baskılara, keyfi uygulamalara ve açlık sınırının altında reva görülen ücretlere rağmen 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetkarı olan biz sağlık çalışanları şiddeti hak etmiyoruz.

Unutmayın, hekimi, hemşiresi, ebesi, teknisyeni, teknikeri ve tüm sağlık çalışanları evlatlarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınızdır. Bu ülkenin evlatları, Devletimizin olmazsa olmazlarıdır.

Değerli Halkımız;

Ø  Randevu alamıyor veya geç alıyorsanız, sorumlusu sağlık çalışanları değildir

Ø  Uzun kuyrukların sorumlusu sağlık çalışanları değildir.

Ø  Muayeneleriniz kısa sürüyor, yeterince ilgi görmüyorsanız, sorumlusu sağlık çalışanları değildir.

Ø  Siyasi rant uğruna acil servisleri polikliniğe dönüştüren, acil hastalara yeterli hizmetin verilmesine engel olan sağlık çalışanları değildir.

Ø  Gereksiz tahlil, tetkik ve cerrahi müdahaleleri zorlayan sistemin sorumlusu sağlık çalışanları değildir.

Ø  Hastanelerdeki personel eksikliğinin sorumlusu sağlık çalışanları değildir.

Ø  Hastanelerimizi ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştüren sistemin sorumlusu sağlık çalışanları değildir

Sağlık çalışanlarını, neoliberal düşüncenin piyasa odaklı politika ve reformlarının etkisiyle örgütlenen Sağlık Bakanlığının  sağlık sisteminin yarattığı sorunların kaynağı olarak görmeyelim.

  “HALKIMIZLA EL ELE, SON VERELİM ŞİDDETE” HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN

Güçlü Türkiye’nin Hür ve Bağımsız Sendikası