Sağlık sektörünün önde gelen sendikalarından biri olan Hürriyet Sağlık-Sen'in tüm üyelerinin katılımıyla, 01 ve 02 Ağustos 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemi, büyük bir ses getiriyor. Acil servis, yoğun bakım, ameliyathane ve diyaliz birimleri hariç olmak üzere, aile hekimliklerinin de dahil olduğu tüm sağlık ve sosyal hizmet birimlerinde bu eyleme destek verilecek.

Eylemdeki temel talepler, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ettikleri ücretleri alabilmeleri, vergi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenerek mali yükün azaltılması, mobbing ve şiddetin sona erdirilmesi, liyakat sahibi yöneticilerin iş başında olması, sözleşmeli yöneticilik sisteminin kaldırılması ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasıdır. Sağlık emekçilerinin özverili çalışmalarının karşılığını alabilmeleri ve daha adil bir çalışma ortamında hizmet verebilmeleri için bu eylem büyük bir öneme sahip.

Hürriyet Sağlık-Sen, tüm vatandaşların bu eyleme gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür ediyor. Sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve sağlık sistemine dair yapılan iyileştirmelerin toplumun geneline fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, tüm vatandaşları duyarlı olmaya ve sağlık emekçilerinin sesine kulak vermeye davet ediyoruz.

Bu süreçte iş bırakma eylemine katılan tüm üyelerimize, genel merkezimiz tarafından sağlanacak olan hukuki destek tam bir güvence altındadır. Bu iş bırakma eyleminin sonucunda, tüm sağlık çalışanlarının lehine olacak olumlu gelişmelere ulaşmayı içtenlikle diliyoruz. Sağlık sektöründe görev yapan emekçilerin taleplerinin ve çabalarının takdir edilmesi, daha adil ve güçlü bir sağlık sistemi için önemli bir adım olacaktır.