Ancak, bu görevlendirmeye ilişkin yetki unsuru ve süresiz görevlendirmenin yürütülmesine karşı bir dava açılmıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bu dava sonucunda yetki unsuru açısından yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve bu işlemin yürütülmesini durdurmuştur.

Mahkemenin aldığı bu karar, ilgili sağlık çalışanının görevlendirmesinin yetki bakımından sorgulanması ve hukuka uygun olmadığının tespiti sonucunda verilmiştir.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK:

“Yürütmenin durdurulması kararının ardından üyemiz kadrosunun bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevine geri dönmüştür. Hürriyet Sağlık-Sen yine büyük bir mağduriyetin önüne geçmiştir. Kanuniliğin esas olduğu ve idarenin yetkilerinin sınırsız olmadığı bu kararda bir kez daha görülmüştür. Hürriyet Sağlık-Sen olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya ve hukuka aykırı keyfi idari işlemlere karşı da mücadelemiz devam edecektir.”

diye konuştu.

Hürriyet Sağlık-Sen son bir yıl içerisinde başlattığı hukuk mücadeleleri ve açtığı idari davalarda bir rekora imza atarak atmışın üzerinde dava açmıştır. Hürriyet Sağlık-Sen’in hukuki anlamdaki bu başarısı tüm kamuoyunun takdirini toplamaktadır.

Hürriyet Sağlık-Sen

Bülten - 43