Sigorta başlangıcı 2002 yılı olan ve 2007 yılında 5434 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde sözleşmeli olarak göreve başlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Hürriyet Sağlık-Sen üyesi 2011 yılında sözleşmeli statüden kadroluya geçmiş olup 2008 yılı öncesinde göreve başlamasına rağmen 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun geriye dönük işletilmesi neticesinde bu kanuna tabi olarak emekli edilmiş ve hak mağduriyetine sebep olunmuştur. 

Hürriyet Sağlık-Sen bu mağduriyetin giderilmesi için ve üyesinin 5434 sayılı kanuna göre emeklilik işlemlerinin yapılması için yargıya üyesi adına başvuruda bulunmuştur.

5510-sayili-kanun

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK anılan davaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada:

 “Bilindiği üzere halen yürürlükte olan 5510 sayılı kanun 2008 yılı ve sonrası işe başlayanların emeklilik hükümlerini belirlemektedir. Oysaki bu tarihten önce işe başlayan ve sigorta başlangıcı olan kişiler ise işe başladıkları tarihteki yürürlükte olan kanunun hükümlerine tabi olmaktadır. 

Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz ilk ve emsal olacak davada sigorta başlangıç tarihi 2002 yılı ve işe başlama tarihi 2007 yılı olan üyemizin emeklilik işlemlerinin 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanuna göre ve geriye dönük aleyhte olacak şekilde gerçekleştirilmesi öncelikle anayasamıza ve kanunlara aykırı bir işlem olmuştur.

Hürriyet Sağlık-Sen olarak üyemizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla açmış olduğumuz bu dava, Türkiye’de ilk kez 5510 sayılı kanunundan kaynaklı bir hukuka aykırılığın son bulması için başlatılmış ilk hukuki mücadele olma özelliğini taşımaktadır. Anayasaya göre bir kanunun geriye dönük aleyhte uygulanması söz konusu bile olamaz. Keza emeklikte esas alınan tarih işe başlangıç tarihidir ki üyemizin emeklik şartlarının 2002 yılında yürürlükte olan mevzuata göre değerlendirilmesi gerekirdi. 

Hürriyet Sağlık-Sen olarak 5510 sayılı kanunun ileride emeklilik işlemleri sırasında meydana gelecek olan olumsuz etkisinin ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik açılmış olan bu ilk dava ile milyonlarca kamu görevlisine umut olacağımız kanaatindeyim. Sendikamızın hukuk birimine ve avukatlarımıza yapmış oldukları bu başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür ederim. “           

Hürriyet Sağlık-Sen