TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %19,31 olarak belirlendi. Bu zamla birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 182 TL’ye yükseldi.

Hemşire Maaşları 2024 Temmuz Zammı ile Ne Kadar Oldu?

Hemşire (5/1) Maaşı: 40.179 TL’den 47.937 TL’ye yükseldi.

2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde genel müdürlerin maaşlarında önemli bir artış gerçekleşti. Ocak-Temmuz 2024 dönemi için 74.296 TL olan genel müdür maaşı, Temmuz ayında yapılan 14.347 TL’lik zamla birlikte 88.642,6 TL’ye yükseldi. Bu artış, genel müdürlerin maaşlarında %19,31 oranında bir iyileşme sağladı.

Hurriyet Zamli Maaslar

Memura Toplu Sözleşme İkramiyesi 642 TL Oldu! Memura Toplu Sözleşme İkramiyesi 642 TL Oldu!

Şube Müdürü Maaşlarına Zam

Şube müdürleri de 2024’ün ikinci yarısında maaş artışından yararlandı. Ocak-Temmuz 2024 dönemi için 40.524 TL olan maaş, Temmuz ayında yapılan 7.825 TL’lik zamla 48.349,2 TL’ye yükseldi. Şube müdürlerinin maaşlarında %19,31 oranında artış yaşandı.

Memur Maaşlarında İyileşme

Memurların maaşları da Temmuz ayında önemli ölçüde arttı. 15/1 derece memurlar için Ocak-Temmuz dönemi maaşı 31.905 TL iken, Temmuz ayında yapılan 6.161 TL’lik zamla 38.065,9 TL’ye çıktı. 9/1 derece memurların maaşı ise 34.217 TL’den 40.824,3 TL’ye yükseldi.

Öğretmen Maaşlarında Artış

Öğretmenler de 2024 yılı maaş artışından faydalandı. 9/1 derece öğretmenlerin maaşı 34.088 TL’den 40.670,4 TL’ye yükseldi. 4/1 derece öğretmenler ise 39.793 TL olan maaşlarına 7.684 TL zam alarak 47.477,0 TL’ye ulaştı.

Kaymakam Maaşlarında İyileşme

Kaymakamların maaşları, 2024 yılının ikinci yarısında önemli bir artış gördü. 1. sınıf kaymakamların Ocak-Temmuz dönemi maaşı 50.715 TL’den, Temmuz ayında yapılan 9.793 TL’lik zamla 60.508,1 TL’ye çıktı.

Başkomiser ve Polis Memuru Maaşları

Başkomiserlerin ve polis memurlarının maaşları da Temmuz ayında arttı. 8/1 derece başkomiserlerin maaşı 43.482 TL’den 51.878,4 TL’ye, 3/1 derece başkomiserlerin maaşı ise 48.674 TL’den 58.072,9 TL’ye yükseldi. 8/1 derece polis memurları 44.046 TL’den 52.551,3 TL’ye, 11/1 derece polis memurları ise 40.854 TL’den 48.742,9 TL’ye çıktı.

Pratisyen ve Uzman Hekim Maaşları

Pratisyen hekimlerin maaşları Ocak-Temmuz dönemi için 45.527 TL’den 54.318,3 TL’ye yükseldi. Uzman hekimlerin maaşı ise 55.464 TL’den 66.174,1 TL’ye ulaştı. 7/1 derece uzman hekimler 47.100 TL’den 56.195,0 TL’ye maaşlarına artış aldılar.

Hemşire ve Mühendis Maaşları

Hemşirelerin maaşlarında da artış yaşandı. 9/1 derece hemşireler 36.748 TL’den 43.844,0 TL’ye, 5/1 derece hemşireler ise 39.443 TL’den 47.059,4 TL’ye yükseldi. Mühendisler de maaş artışından faydalandı. 8/1 derece mühendisler 42.551 TL’den 50.767,6 TL’ye, 1/4 derece mühendisler ise 49.415 TL’den 58.957,0 TL’ye yükseldi.

Teknisyen Maaşlarında Artış

Teknisyenlerin maaşları da Temmuz ayında arttı. 13/1 derece teknisyenler 33.452 TL’den 39.911,6 TL’ye, 11/1 derece teknisyenler ise 35.111 TL’den 41.890,9 TL’ye yükseldi.

Profesör Maaşlarında Artış

Profesörlerin maaşları da önemli bir artış gördü. 1/4 derece profesörlerin maaşı 71.805 TL’den 85.670,5 TL’ye yükseldi.

Araştırma Görevlisi Maaşlarında İyileşme

Araştırma görevlilerinin maaşları da Temmuz ayında arttı. 8/1 derece araştırma görevlileri 43.948 TL’den 52.434,4 TL’ye, 7/1 derece araştırma görevlileri ise 47.386 TL’den 56.536,2 TL’ye yükseldi.

Vaiz Maaşlarında Artış

Vaizlerin maaşları da Temmuz ayında arttı. 9/1 derece vaizler 35.403 TL’den 42.239,3 TL’ye, 4/1 derece vaizler ise 41.205 TL’den 49.161,7 TL’ye yükseldi.

Avukat Maaşlarında İyileşme

Avukatların maaşları da Temmuz ayında arttı. 9/1 derece avukatlar 41.443 TL’den 49.445,6 TL’ye, 1/4 derece avukatlar ise 41.205 TL’den 49.161,7 TL’ye yükseldi.

Hizmetli Maaşlarında Artış

Hizmetli kadrosundaki memurların maaşları da Temmuz ayında arttı. 15/1 derece hizmetlilerin maaşı 30.553 TL’den 36.452,8 TL’ye yükseldi.

Ünvanlara Göre Temmuz-Aralık 2024 Memur Maaşları

Unvan/Derece Ocak-Temmuz 2024 Maaşı Zam Temmuz-Aralık Seyyanen Zamlı Maaş
Genel müdür 1/4 74,296 14,347 88,642.6
Şube müdürü 4/1 40,524 7,825 48,349.2
Memur 15/1 31,905 6,161 38,065.9
Memur 9/1 34,217 6,607 40,824.3
Öğretmen 9/1 34,088 6,582 40,670.4
Öğretmen 4/1 39,793 7,684 47,477.0
Kaymakam 1. sınıf 4/1 50,715 9,793 60,508.1
Başkomiser 8/1 43,482 8,396 51,878.4
Başkomiser 3/1 48,674 9,399 58,072.9
Polis memuru 8/1 44,046 8,505 52,551.3
Polis memuru 11/1 40,854 7,889 48,742.9
Pratisyen hekim 8/1 45,527 8,791 54,318.3
Uzman hekim 1/4 55,464 10,710 66,174.1
Uzman hekim 7/1 47,100 9,095 56,195.0
Hemşire 9/1 36,748 7,096 43,844.0
Hemşire 5/1 39,443 7,616 47,059.4
Mühendis 8/1 42,551 8,217 50,767.6
Mühendis 1/4 49,415 9,542 58,957.0
Teknisyen 13/1 33,452 6,460 39,911.6
Teknisyen 11/1 35,111 6,780 41,890.9
Profesör 1/4 71,805 13,866 85,670.5
Araştırma görevlisi 8/1 43,948 8,486 52,434.4
Araştırma görevlisi 7/1 47,386 9,150 56,536.2
Vaiz 9/1 35,403 6,836 42,239.3
Vaiz 4/1 41,205 7,957 49,161.7
Avukat 9/1 41,443 8,003 49,445.6
Avukat 1/4 41,205 7,957 49,161.7
Hizmetli 15/1 30,553 5,900 36,452.8

TÜİK'in Enflasyon Verileri

TÜİK, milyonların maaş zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında enflasyon %1,64 arttı ve böylece memur ve emeklinin maaş zamları da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alırken, memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında toplu sözleşme ile %15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.

Res-1