Ancak, yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine davayı temyiz ederek bir üst mahkeme olan bölge idari istinaf mahkemesine taşıyan Hürriyet Sağlık-Sen’in başvurusuna bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini kabul ederek geçici görevin hukuksuz olan geçici görevlendirmenin sonlandırılmasına hükmetti.

Bilindiği üzere Hürriyet Sağlık-Sen daha önce de yine bir temsilcisinin hukuka aykırı geçici görevlendirmesini yine yargı yoluyla durdurmayı başarmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hürriyet Sağlık-Sen Mevzuat Ve TopluSözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet ÜNAL;“ Bu karar hepimize bir kez daha göstermiştir ki bundan böyle keyfi uygulamalarla ve yetkisiz ve hukuka aykırı görev yeri değişikliği yapılmasının hukuk önünde gereken cevabı alacağı aşikârdır. “ ifadelerine yer verdi.

Hürriyet Sağlık-Sen

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: Biz kimiz? Ne istiyoruz? Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: Biz kimiz? Ne istiyoruz?

hukuk

Editör: Serap