Sendikaların önerdiği artış oranı ile AK Parti'nin teklif ettiği artış oranı arasında neredeyse dört katlık bir fark bulunuyor. Enflasyon, resmi verilere göre dahi yüzde 60'ı aşarken, AK Parti hükümetinin memurlara sunduğu ücret artış teklifi oldukça düşük kalmış görünüyor. 

Hatta enflasyon farkını da eklemekle beraber, memur ve emeklilerin hâlâ enflasyonun altında kalabileceği ifade ediliyor. Hakem Kurulu ise geçmişte olduğu gibi, Tayyip Erdoğan'ın önerisini dikkate alarak karar vermiş durumda.

Hakem Kurulu'ndaki 11 üyeden 7'sini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği biliniyor. Bu 7 üye arasında Sayıştay Başkanı, hükümet bürokratları, öğretim üyeleri gibi isimler yer alıyor. Bu seçimlerin dikkatle incelendiğinde, Erdoğan'ın yakın çevresine ve yönetimine yakın kişileri tercih ettiği görülüyor. 

Hakem Kurulu, tarih boyunca memurlar için umut vadetmek yerine dert kaynağı olmuş gibi duruyor. 

2012 yılından bu yana sendikalarla hükümet arasındaki zam görüşmelerinin üçü Hakem Kurulu'nda sonuçlanıyor, ancak sonuçlar her zaman memurlar için olumlu olmamış gibi görünüyor. Örneğin, 2012 yılında Hakem Kurulu, AKP hükümetinin önerisine sadece hafif bir artış eklemişti. Benzer şekilde, 2013 ve 2020-21 dönemlerinde de AKP'nin önerileri aynen kabul edilmişti.

AKP'nin yanıtı hazır 

Açıklanacak artış oranlarıyla ilgili olarak, AKP şunu demeye hazırlanıyor:

“Artış oranını ben belirlemedim, Hakem Kurulu belirledi”.

İyi de, 11 üyeli o Hakem Kurulu’nun 7 üyesini kim belirliyor?..

Tayyip Erdoğan!..

Dolayısıyla...

Geçmiş örneklerdeki gibi, Hakem Kurulu’nun açıklayacağı zam oranı gerçekte Erdoğan’ın vermeyi hesapladığı orana eşit ya da ona yakın çıkarsa, sürpriz olmaz.

Ne de olsa:

Erdoğan = Hakem Kurulu.

Ya da:

Hakem Kurulu = Erdoğan.

Yalçın Doğan