Açıklamada, bu hukuksuzluğa sessiz kalan ve müdahale etmeyen yönetim ve sendikaların bu suçun ortağı olduğu belirtildi.

Yetki Dışı Görevlendirme ve Mobbing İddiaları

Viranşehir Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler ve ebelerin, görev tanımlarının dışında çalışmaya zorlandığı iddia edildi. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Çalışanları Sendikası (HEP-SEN) Şanlıurfa Şubesi, hastane önünde düzenlediği basın açıklamasında, ebe ve tıbbi sekreterlerin doktorluk mesleğine özgü görevleri yerine getirmesinin hukuksuz bir şekilde dayatıldığını belirtti.

Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Eylemde! Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlanamadı: Memurlar Eylemde!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ebe ve tıbbi sekreterlerin, order girmek, epikriz yazmak ve reçete yazmak gibi görevleri üstlenmeye zorlandığını öğrendik. Hastane yönetimi bu sorunların çözüleceğini söylemesine rağmen sorunlar devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurduk ve müdürlük, hastane yönetimine sorunu çözmeleri talimatını verdi. Ancak hastane yönetimi çözüm üretmek yerine personeli tehdit etti.

Liyakat Sorunu ve Keyfi Uygulamalar

HEP-SEN, açıklamasında hastane yönetiminin keyfi uygulamalarını ve mobbing iddialarını da gündeme getirdi. Birçok çalışanın yetkileri dışında görevlendirildiğini, çözüm arayan personelin ise merkez hastanelere sürgün edildiğini belirtti. “Personel eksikliğinden şikayet eden bir hastanenin başka hastaneye personel göndermesi hangi akla mantığa sığar? Bu, hakkını arayanı ezmektir!” denildi.

Tutanak ve Tehditler

Açıklamada, hastane yöneticilerinin tutanaklarla çalışanları baskı altına aldıkları ve görev tanımları dışında iş yapmayı reddedenlere gözdağı verdikleri vurgulandı. Ayrıca, süpervizörlük görevinden alınan bir hemşirenin, doktor yerine kaşe basmadığı için cezalandırıldığı ifade edildi.

Talepler ve Çözüm Çağrısı

HEP-SEN, açıklamasında şu talepleri dile getirdi:

  1. Çalışanların görevleri dışında çalıştırılmaması,
  2. Yöneticilerin sendikalara göre değil, adil ve liyakate göre belirlenmesi,
  3. Mevcut tüm olayların soruşturulması.

HEP-SEN, bu sorunların çözülmesi için defalarca hastane yönetimi ve il sağlık müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, basın açıklamasının kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti.