Hemşireler, çalışma koşullarının ağırlığı, düşük maaşlar, mobbing, liyakatsız atamalar gibi pek çok sorunla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu nedenle, yurtdışında çalışma isteği her geçen gün artıyor, özellikle de deneyimli hemşireler arasında.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, yakın zamanda 8 binin üzerinde hemşireyle gerçekleştirdikleri bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Özbaş, "Yurtdışına gitmeyi düşünüyor musunuz?" ve "Neden yurtdışında çalışmak istiyorsunuz?" gibi soruların sorulduğu bu çalışmada, katılımcıların yüzde 70'inden fazlasının "Fırsat bulursam başka ülkelere giderim" yanıtını verdiğini açıkladı. Ayrıca, yakın bir gelecekte daha fazla veri ve sonuçların açıklanacağını belirtti.

Türk Hemşireler Derneği aynı zamanda, binlerce hemşire ile yapılan bir diğer çalışmanın sonuçlarını da paylaştı. Özbaş, bu çalışma hakkında şunları söyledi: "Hemşirelerin çoğu, olumsuz çalışma koşulları ve artan değersizlik hissi nedeniyle zor anlar yaşıyorlar."

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, hemşirelerin refah düzeyi yüksek, güvenli çalışma ortamına sahip ülkeleri daha fazla tercih ettiğini belirtti. Bu nedenle, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkeler hemşireler arasında en çok tercih edilen yerler arasında yer alıyor.

Ankete katılan hemşirelerin yüzde 90'ından fazlası, çalışma koşullarının iyileştirilmesi durumunda Türkiye'de kalmak istediklerini ifade ediyor. Ancak, yurtdışına gitmek isteyenlerin büyük bir kısmı deneyimli hemşirelerden oluşuyor. Maalesef, meslektaşlarının karşılaştığı sorunlar çözülememiş gibi görünüyor ve bu sorunlar giderek artan bir ağırlık taşıyor.

KAPI ÖNÜNE KONULDULAR

Hemşirelerin barınma sorunu ile de karşı karşıya olduğunu  anlatan Özbaş, "Ankara'da orta düzeyde bir mahallede 100 metrekare civarında ortalama bir ev 15 bin liraya kiralanıyor. Antalya'da son bir yılda üç meslektaşlarımız nöbetten çıkınca, ev sahibi tarafından kapının önüne konulduğunu öğrendi. Yeni mezunlar artık büyükşehirlerde çalışmak istemiyor. Maaşlar, bazı şehirlerde kirayı bile karşılamıyor" dedi.

16 METREKARE TAM 4.475 LİRA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Sabiha Akdeniz ise hemşirelerin ciddi barınma ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi içinde yer alan hemşirelik lojmanlarının öğrenci misafirhanesine dönüştürüldüğünü; 16,5 metrekare bir odanın aylık ücretinin 4 bin 475 TL olduğuna dikkat çeken Akdeniz, şöyle devam etti: "24 saat hizmet sunan sağlık çalışanlarına, kurumlar lojman tahsis etmek zorundaydı. Yönetmelik değiştirildi, zorunluluk ortadan kaldırıldı. Üniversite lojmanları, yüksek fiyatlarla öğrencilere tahsis edilmeye başlandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsü içinde olan, öğrenci misafirhanesine dönüştürülen lojmanda, şu an 4 hemşire kalıyor. Fazla mesailer ve verilen ücret hemşirenin yemek ve yol ücretini dahi karşılamıyor. Büyük şehirlerde kiralar o kadar artık fazla tercih edilmiyor. 3. basamak tedavi hizmetleri sunan üniversite hastanelerini de hemşireler tercih etmemeye başladı."

(Sibel Bahçetepe-Birgün)