Aydın, hastanede sağlık çalışanlarına yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını öne sürdü.

“Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Mobbing Skandalı Yaşanıyor”

Başkan Nermin Aydın, hastanede yaşananların adeta ikinci bir Akdeniz Üniversitesi vakası olduğunu belirterek, “3. Basamak yoğun bakımda bir hemşirenin aynı anda dört hastaya bakması için baskı ve mobbing uygulanıyor,” dedi. Bu şartlar altında çalışan hemşirelerin büyük bir kısmının istifa dilekçelerini cebinde hazır tuttuğunu ifade eden Aydın, bir meslektaşlarının psikiyatrik ilaç ve destek almak zorunda kaldığını belirtti.

“Hasta ve Çalışan Güvenliği Yok Sayılıyor”

Aydın, bu koşulların hasta hakları ve çalışan güvenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurgulayarak, “Hastane yönetiminin bu vurdumduymaz tutumu yüzünden hastane enfeksiyonları ve maalesef mortalite oranlarında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. İnsan hayatı ve çalışan güvenliği bu kadar ucuz olmamalıdır,” diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı! Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı!

“Toplumsal İnfiale Yol Açacak Skandallar”

Bu uygulamaların hasta sağlığını tehlikeye attığını ve hasta yatış sürelerini uzattığını belirten Aydın, yaşananların sadece bir sağlık ve çalışan sorunu olmadığını, aynı zamanda ciddi toplumsal infiale yol açacak skandallar olduğunu ifade etti. Yetkililerden bu hoş olmayan olayların üzerine ivedilikle gidilmesini ve gereğinin yapılmasını talep eden Aydın, Hürriyet Sağlık-Sen olarak yaşananların yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

Çağrı: “Yetkililerden Acil Müdahale Bekliyoruz”

Aydın, “Bu uygulamalar hasta sağlığını tehlikeye atmakta ve hasta yatış sürelerini uzatmaktadır. Sadece bir sağlık ve çalışan sorunu ile değil ciddi toplumsal infiale yol açacak skandallarla karşı karşıyayız. Yetkililerden bu hoş olmayan olayların üzerine ivedilikle gidilip gereğinin bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz. Hürriyet Sağlık-Sen olarak günü gününe yaşananların yakinen takipçisi olmaya da devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.