Hemşirelerin çalışma koşulları ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de önemli bir sorun haline gelmiştir. Sağlık kurumları, planlanamayan insan gücü nedeniyle yetersiz sayıda hemşire istihdam etmek zorunda kalırken, çalışan hemşireler ağır iş yükü altında uzun saatler boyunca çalışmakta ve görevleri dışında istenmeyen işlerde görev almak zorunda kalmaktadır. Ülkemizdeki hemşireler, diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha zor koşullarda çalışırken daha az ücret almaktadır. Bu nedenle, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması önemli bir konudur.

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Hemşireler Günü'nde yaptığı açıklama ile bu konuya dikkat çekti.

Yetersiz istihdam

2020 yılında 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı Türkiye’de 343 iken, OECD ortalaması 942, AB ülkeleri ortalaması ise 873'dür.

Düşük ücretler

Hemşirelerin maaşlarının açlık sınırında rakamlarda kalması giderek daha da yoksullaştığını, maaşlarının kamu işçisinin maaşlarının da altında kalması mesleğinin giderek değersizleştirildiğini göstermektedir. Böylesine önemli ve zor bir görevi üstlenen ancak emeğinin karşılığını alamayan hemşireler, yurt dışına göç etmeye başlamıştır. 

Yurtdışına göç

Mesleklerine gereken değerin verilmesini isteyen hemşireler, daha insani koşullarda çalışacakları ve ekonomik olarak daha yüksek standartlarda yaşayacakları ülkelere gitmeye başlamıştır. Hekimler gibi hemşireler de şiddet, mesleğinin değersizleştirilmesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi gibi sebeplerle, başta Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere olmak üzere başka ülkelerde gelecek aramaktadır.

Hemşirelerin talepleri;

 • Sağlık hizmetleri sektöründe nitelikli hizmet verebilmek için yeterli sayı ve nitelikte hemşire istihdam edilmesi son derece önemlidir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmelidir.
 • Yoğun iş yükünün ve uzun çalışma saatlerinin tükenmişliği artırdığı bilinmektedir. Hemşirelerin ağır ve kötü çalışma koşulları düzeltilmelidir.
 • Yetersiz olan dinlenme alanları uygun şekilde düzenlenmelidir.
 • 7/24 hizmet veren kreşler yaygınlaştırılmalıdır.
 • Servis hizmeti 24 saat esasına göre sağlanmalıdır.
 • Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
 • Kamuda güvencesiz çalışma biçimleri kaldırılmalıdır.
 • Yıpranma payı hakkı, yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.
 • Tüm kamu çalışanları için ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmelidir.
 • Hemşire maaşları yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.
 • Sağlıkta şiddete en çok maruz kalan meslek gruplarından biri de hemşirelerdir. Hemşireler için güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerine şiddete son verecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
 • Hiçbir plan program yapılmadan çok sayıda hemşirelik okulu açılmasına son verilmeli ve hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

Genel Sağlık-İş olarak; sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu günleri birlikte yaratmak umudu ile; 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz.

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Editör: Güler Sağlam