CHP'li Yaman, önergesinde, giderek yaşlanan nüfus, koruyucu hekimliğin zorlanması, hayat koşullarının ağırlaşması, yoksulluğun derinleşmesi, ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle hastalık yükünün arttığını belirtti. Bu durumun hemşire ve ebe ihtiyacını artırdığını vurgulayan Yaman, Dünya genelindeki örnekler ve istatistiklerle konuyu ele aldı.

Yaman, 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni'ne atıfta bulunarak, Türkiye'de 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısının sadece 356 olduğunu ifade etti. Bu rakamın OECD ülkelerinin yaklaşık 1/3'ü kadar olduğunu belirten Yaman, sağlık alanında yapılan yatırımların büyük oranda dev sağlık işletmelerine yönlendirildiğini ve bu nedenle insan kaynağına yeterli yatırım yapılmadığını dile getirdi.

Dr. Aylin Yaman, Sağlıkta Dönüşüm programının başlatılmasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, yeterli sayıda hemşire ve ebe ataması yapılmamış olmasının, güvensiz çalışma koşulları, artan şiddet olayları ve özlük haklarındaki kayıplarla birleşince sağlık ordusunun tükenmiş bir durumda olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu Yazılı Soru Önergesinde CHP’li Yaman’ın Sağlık Bakanına yönelttiği sorular şu şekildedir;

Aralık 2023 tarihi itibarıyla atama bekleyen hemşire ve ebe sayısı nedir?

2024 yılının ilk çeyreğini kapsayacak biçimde, Bakanlığınız tarafından hemşire ve ebe ataması yapılması planlanmakta mıdır?

Planlanmakta ise branşlarına göre; Yoğun Bakım Hemşiresi, Acil Servis Hemşiresi, Diyabet Hemşiresi, Onkoloji Hemşiresi, Diyaliz Hemşiresi, Rehabilitasyon Hemşiresi, Endoskopi Hemşiresi, Ameliyathane Hemşiresi, Yara Bakım Hemşiresi, Psikiyatri Klinik Hemşiresi, Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşiresi, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşiresi, Pediatri Hemşiresi, Yeni Doğan Hemşiresi, Kadın-Doğum Hemşiresi ve Halk Sağlığı Hemşiresi (Evde Bakım Hemşiresi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hemşiresi, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi, İş Sağlığı Hemşiresi, Okul Sağlığı Hemşiresi, Ceza ve Tutukevi Hemşiresi) olmak üzere ayrı ayrı kaç atama yapılacaktır?

Ülkemizde hemşirelik mesleğinin icrasında ciddi sorunlar yaşanmakta, mevzuata aykırı şekilde hemşireler, hemşirelik dışı işlerde görevlendirilmekte, hemşire dışı sağlık çalışanları ise hemşire olarak çalıştırılmaktadır. Bakanlığınız tarafından bu konunun çözümüne ve her meslek grubu için yaşanan bu sorunun ortadan kaldırılmasına ilişkin bir çalışma yapılmakta mıdır?

Ülkemizin ağır bir ekonomik kriz içinde bulunduğu açıktır. Bu kapsamda, hemşire ve ebelerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi düşünülmekte midir?

Prof. Dr. Cem Kılıç'dan Mesai Saatlerine İlişkin Açıklama! Prof. Dr. Cem Kılıç'dan Mesai Saatlerine İlişkin Açıklama!

39-1

Editör: Serap