Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam, ülkemizde şiddete maruz kalan hemşirelerin çoğunun, şiddeti gerçekleştiren kişinin sinirli hali geçtikten sonra özür dilemesi gibi duygusal sebeplerle şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Sağlam, yaşanan bu durumun endişe verici olduğunu belirtirken, hemşirelerin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili olarak hastane yönetimi ve ilgili kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve şiddetin önlenmesi için etkin önlemler alınması gerektiği üzerinde duruluyor.

Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam: "Sağlık Personeli Şiddet Riskiyle 16 Kat Daha Fazla Karşı Karşıya"

Sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarının diğer sektörlere göre 16 kat daha yüksek olduğunu belirten Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam, dünya genelinde iş yerlerinde yaşanan şiddetin yüzde 25'inin sağlık sektöründe gerçekleştiğini ifade etti.

Sağlam, "Ülkemizde doktorlardan sonra en çok şiddete maruz kalan sağlık personeli hemşirelerdir. Hemşireler, hastalar ve hasta yakınlarıyla daha fazla etkileşim içinde olduğu için risk altında bulunuyorlar. Hemşirelerle kurulan iletişim, hastalarla yapılan iletişimin yüzde 80'ini oluşturuyor. Bu nedenle, zaman zaman hemşireler mağdur duruma düşebiliyorlar" şeklinde konuştu. Sağlık personelinin güvenliği ve sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.