Tabip Sen sendikası, Mecliste görüşülmeye başlanan Sağlık Alanındaki Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23. maddesinde yapılacak değişikliği sert bir dille eleştirdi

Sendikadan yapılan açıklamada, netliği belli olmayan, her yöne çekilebilecek ve hekimlerin üzerine yeni bir demokles kılıcı sallayacak baskı ve sindirme aracı olacak madde ve düzenlemeleri reddettikleri açıklandı.

Tabip Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hekimlikte birçok tedavi sırasında hastada kısa ve geçici sağlık problemleri olabilir. Bunu dahi madde olarak düzenlemeye koymak; sahadan ve hekimlikten bihaber olmak, hekimlere karşı nefret duygusu barındırmak demektir.

tabip-sen

Bu maddeler acilen düzenlemeden çıkarılmalıdır!