Türk Sağlık Sen, TBMM de komisyonda görüşülen İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan bazı düzenlemelerin hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarını için telafisi güç sonuçları doğuracaktır.

Özellikle meslekten men ile ilgili düzenlemelerdeki ucu açık ifadeler, hekimlerimiz ve sağlık meslek mensuplarının görevlerini ifa etmeleri sırasında oluşabilecek en küçük bir komplikasyonlardan bile sorumlu tutulmalarına neden olabilecektir.

Kanun düzenlemesinde sınırları çok geniş, istenildiği yere çekilmeye son derece müsait ifadeler hekimlik mesleğini icra etmeyi çok zor bir hale getirecek, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıkıntılara neden olacaktır.

Tedavide kasıt veya ihmal olmadıkça herhangi bir ceza düzenlemesinin olması kabul edilemezdir. Bu nedenle söz konusu düzenlemeler mutlaka yeniden değerlendirilmeli, meslekten men ile ilgili cezada ucu açık, sınırları geniş ifadeler kanun metninden çıkarılmalıdır.

Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda TBMM’de gerekli girişimlerde bulunularak itirazlarımız iletilecek, çözüm için tüm platformlarda konu gündeme getirilerek mücadele verilecektir.