Hekimler, "TTB biziz", "Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz", "Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz" ve "Görevimizin başındayız" yazılı dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

İşçiler Seslerini Duyuracak: Asgari Ücrete Ek Zam Talebiyle Miting İşçiler Seslerini Duyuracak: Asgari Ücrete Ek Zam Talebiyle Miting

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim-Sen, Dev Sağlık-İş, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu da eyleme destek verdi. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru grup adına yaparak, TTB'nin tarih boyunca iktidarların hedefinde olduğunu ve hekimlerin seçme haklarının gasp edildiğini belirtti.

Dr. Yavru, "Ve ‘kayyum’ unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir. TTB’nin gücü de sesi de hekimlerdir, bu ülkede sağlık hizmetlerini yürüten hekim emeğidir" dedi. Öte yandan, 135 kurumdan TTB'ye destek açıklaması geldi.