Bu eylemin hekimlerin mali ve sosyal haklarına yönelik taleplerinin vurgulanması için hayati önem taşıdığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Hekimler ve sağlık çalışanlarını temsil eden 21 meslek örgütü, güçlerini birleştirmek ve ortak eylem yapabilmek adına "Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele" (SABİM) adı altında bir platform oluşturdu. 

Bu platform, sağlık çalışanlarının ortak çıkarları ve talepleri doğrultusunda etki alanını genişletmeyi ve güçlü bir ses oluşturmayı amaçlıyor. Sağlık sektöründe çalışanların sesini daha güçlü duyurabilmek ve haklarını koruyabilmek için bu tür bir birliktelik önem arz ediyor.

Platform İçin Birlik Çağrısı

Hekim Birliği Sendikası Başkanvekili Yakup Gökhan Doğramacı ise platform için birlik çağrısı yapan ve platformun sözcülüğünü üstlenen Hekim Birliği Sendikası olarak, birlikte olmanın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını belirterek, şunları ifade etti;

“Taleplerimiz dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz, toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecektir. Her iş bırakma eylememizde olduğu gibi poliklinik hizmet gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacak.”

“Böyle hasta iyileşmez!”

Muayene sürelerinin yetersiz olduğu ve hastaların sağlığına kavuşamadığını belirten Doğramacı, “Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görmeye ihtiyacı vardır. 3-5 dakikalık muayene süreleri ile sürdürülmeye çalışılan bu sistemde hastalar iyileşememekte, tahlil ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastaların iyileşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından, sürekli sistem içerisinde kalmaya zorlanarak, gereksiz yoğunluk oluşturmaktadır. İnşa edilecek ideal sağlık sistemi için 15-20 dakikalık muayene süreler esas alınmalı ve ‘Hakkıyla Görev’ bilinciyle hareket edilmeli. Bizlerin, iyileştirme kadar, sağlığı koruma ve geliştirme görevler vardır.”

21 STK birleşti

Sağlıkta Birlik ve Mücadele Platformunda yer alan meslek örgütleri şunlar:

“Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Anadolu Sağlık-Sen, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Bağımsız Sağlık-Sen, Birlik Sağlık Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği, Hekim-Sen, Hep-Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sahim-Sen, Sağlık Çalışanları Sendikası, Sağlıkçı Birliği Sendikası, Sağlık Hak-Sen, Sağlık Liyakat-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip-Sen, Tüm Sağlık-Sen