Sağlık camiasından her kesimin tepkisini çeken sözleşmeli yöneticilik uygulamasıyla ilgili son zamanlarda hekimlerin “üzerimizde ciddi baskı kuruyorlar” söylemleri yükseliyor.

Hekimler, özellikle geçici görevlendirmelerle mobbing yapıldığını ileri sürerken hekim sendikalarının açmış olduğu iptal davaları ise bir bir kazanılıyor.

Sözleşmeli yöneticiler tarafından hukuk dışı uygulamalarla hekimlere yönelik yapılan geçici görevlendirmeler karşı 803’e yakın dava açan bir hekim sendikası 284 davanın sonuçlandığını duyurdu.

112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor! 112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor!

284 davadan, 216 davanın hekim lehine, 68’inin ise hekim aleyhine sonuçlandığı kaydedildi.

Hekimler tarafından açılan hukuksuz görevlendirmelerle ilgili davaların yaklaşık %76’sında sözleşmeli yöneticilerin hukuka aykırı kararlar verdiği mahkemelerce kayıt altına alınmış oldu.

Aynı dönemde 61 davayla yürütmeyi durdurma kararı alınırken, yaşanan tablonun hukuka aykırılığın da ötesinde “fantezi” olduğu vurgulandı.

Sözleşmeli yöneticilik sisteminde çoğu yöneticinin sarı sendikalar lehine faaliyette bulunduğu, liyakatin arka plana atıldığı, adam kayırmacılığın pik yaptığı, iyi bir yere gelmek istiyorsanız veya size dokunulmasını istemiyorsanız Türkiye’de en iyi yolun sözleşmeli yönetici olarak sağlıkta görev yapmak olduğu belirtiliyor.

Sağlık camiasında sınav olmadan, gelişigüzel, etik dışı tüm işlemlerin ardından, liyakatin değil torpilin ön plana alınarak göreve başlatılan sözleşmeli yöneticilerin tamamen siyasi otorite tarafından belirlendiği biliniyor.

Bir hekim Sendikası Genel Başkanı tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirmede; FETÖ ihraçları dönemine dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığında FETÖ ihracının pek olmadığı vurgulandı. Sözleşmeli yöneticilik sisteminin, FETÖ’nin güç sahibi olduğu dönemde çıkarıldığına dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığında çok kilit görevlerde rol alan bu yapılanmanın sözleşmeli yöneticilik sistemi ile istedikleri gibi at koşturdukları ya da koşturmak istediklerinin altı çizildi.

2011 yılında 663 sayılı KHK ile yürürlüğe sözleşmeli yöneticilik uygulamasının 2011’de çıkarılmışı ise kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bilindiği gibi 2011 yılında FETÖ'nün devletin çoğu kurumuna hakim olduğu bir dönem olduğunu herkesin malumu.