Greyfurt Mucizesi: Sağlıklı Yaşamın Gizli Kahramanı Ortaya Çıktı! Greyfurt Mucizesi: Sağlıklı Yaşamın Gizli Kahramanı Ortaya Çıktı!

Sağlık Bakanlığı'nın 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığından elde edilen verilere göre, birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2021 yılında 245 milyon 525 bin olan hekime başvuru sayısı, 2022 yılında ciddi bir artış göstererek 340 milyon 713 bine yükseldi.

İkinci ve 3. Basamağa başvuru sayısıda arttı

Aynı şekilde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına olan başvurularda da benzer bir trend gözlemlendi. 2021 yılında 430 milyon 126 bin olan başvuru sayısı, 2022'de 513 milyon 615 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığının 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığındaki verilere göre, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar açıkça ortaya kondu.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına yapılan hekim başvuru sayısının 2021'de 245 milyon 525 bin iken, 2022'de bu rakam önemli ölçüde artarak 340 milyon 713 bine ulaştı.

Benzer şekilde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda da artış gözlemlenmiştir. 2021'de 430 milyon 126 bin olan başvuru sayısı, 2022'de 513 milyon 615 bin kişiye yükseldi.

Hekime başvuru sayısında dünyada 4. sıradayız

Türkiye, hekim başvuru sayısı açısından OECD ülkeleri arasında Güney Kore, Japonya ve Slovakya'nın ardından 4. sırada yer aldı. Kişi başına düşen hekim başvuru sayısı 2002'de 1,9 iken, bu rakam 2022'de 5,9'a yükseldi.

Hastanelerde yatan hasta ve yapılan ameliyat sayıları, önceki yıla kıyasla belirgin bir artış gösterdi. 2021'de hastanelerde yatan hasta sayısı 11 milyon 758 bin iken, 2022'de bu rakam 13 milyon 280'e yükseldi. Aynı şekilde, toplam ameliyat sayıları da 2021'de 4 milyon 704 bin iken, 2022'de 5 milyon 773'e yükselerek, son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarına sağlık hizmeti talebinin aşırı derecede artması, ancak bu kurumların sayısının aynı oranda artmaması ve sağlık personeli istihdamının ihtiyaca uygun şekilde yapılmaması, sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezilmesine ve tükenmişlik sendromu yaşamasına yol açmaktadır" ifadelerine yer verdi.