İçinde Hasta Olduğuna İkna Olmadı, Ambulansı Durdurup Baktı! İçinde Hasta Olduğuna İkna Olmadı, Ambulansı Durdurup Baktı!

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, kasım ayında 244 hekim, yurtdışına gitmek için TTB'den "iyi hal belgesi" aldı. Bu durum, 2023'ün ilk dokuz ayında iyi hal belgesi alan hekim sayısını 2 bin 785'e yükseltti. 2023 yılındaki toplam 7 bin 819 kadro ilanına rağmen, yalnızca 1865 kadro dolabildi. Yan dal branşlarında açılan bin 73 kişilik kadroya sadece 118 başvuru yapılması, kadroların yüzde 11'inin dolmasına neden oldu.

Çocuk acil, çocuk alerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, çocuk yoğun bakım, el cerrahisi, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji ve tıbbi mikoloji branşlarına yapılan kadro açılışlarına hiç atama yapılamadığı görüldü. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, "Bakanlık, hekim yokluğu sorununu kabul etti. Bu önemli ama Türkiye'nin sorunu hekim yetiştirmek değil. Hekimleri ülkede tutamıyorlar. Ülkede kalanı da kamuda tutamıyorlar. Bakan Avrupa’daki hekim açığını da kabul etti. Avrupa, buradaki hekimleri çekecek" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Editör: Serap