Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde sunduğu teklifler arasında yer alan "dayanışma ücreti" meselesi, sağlık sektöründe çalışanları yakından ilgilendirmektedir. Teklifin içeriğine göre, sadece Memur-Sen üyeleri tarafından değil, diğer sendika üyeleri ve sendika üyesi olmayan kamu çalışanlarından da bu ücretin alınması önerilmektedir.

Memur Sen'in Dayanışma Aidatı Talebi

Toplu sözleşme sürecinde yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ve herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünden doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilecektir.

Bu durum, toplu sözleşme hükümlerinden faydalanma hakkının sadece yetkili sendika üyeleriyle sınırlı olmadığı anlamına gelmektedir. Yetkili sendika tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin yetkili oldukları sendika tarafından imzalandığı vurgulanarak, diğer sendika üyeleri ve üye olmayanların da bu hükümlerden yararlanabilmesi için dayanışma aidatı ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Yetkili sendikanın bu talebi, diğer sendikalar ve kamu görevlileri arasında tartışmalı bir konu olmuştur. Diğer sendikalardan ve üye olmayan kamu görevlilerinden dayanışma aidatı talebinin, adil bir uygulama olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Hekim sendikalarının açıklamalarında, toplu sözleşme sürecinde yaşanan tartışmalar ve itirazlar öne çıkmaktadır. Memur-Sen'in üye devşirme ve tehdit gibi yöntemlerle yetki kazandığı iddiaları, diğer sendikalar tarafından eleştirilmekte ve toplu sözleşme sürecine olumsuz etki ettiği belirtilmektedir.

Diğer sendikalar, Memur-Sen'in toplu sözleşme sürecinde yeni kurulan sendikaları saflarına çekmek ve onları "shark kurnazlığı" yapmakla suçlamakta ve toplu sözleşmede daha fazla söz hakkı taleplerinin arkasında farklı motivasyonlar olduğunu iddia etmektedir.