Saldırıya ilişkin olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yapılan açıklamada, "Doktor Suzan Özbay, hastanın cinsiyetçi küfürlerine ve fiziksel saldırısına maruz kalmış, araya girenlerin müdahalesiyle yaralanmaktan tesadüfen kurtulmuştur. Sağlık Bakanlığı'nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ve yetkilileri güvenli çalışma ortamlarının yaratılması ve yaşam hakkımızın korunması için göreve davet ediyoruz" denildi.

Bu olay, hekimlere yönelik şiddetin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sağlık çalışanlarının güvende hissetmesi ve hastane ortamlarının şiddetten arındırılması, toplumun sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Yetkililerin bu tür olayların önlenmesi ve şiddetin son bulması için gerekli önlemleri alması beklenmektedir.