Türk Tabipleri Birliğine başvurarak “iyi hal belgesi” almak isteyen hekim sayısının yılın ilk 3 ayında 700 olduğu açıklandı.

Dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir meslek olduğu için yurtdışına çıkmak isteyen doktor sayısı gittikçe artıyor.

Geçen senenin ilk 3 ayında yurtdışına çıkmak için ‘iyi hal belgesi’ almak isteyen doktorların sayısı 567 idi. Dil kurslarındaki öğrencilerin ise büyük bir çoğunluğunu doktorlar oluşturuyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023'ün ilk üç ayında yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan doktorların sayısını 700 olarak açıkladı.

TTB, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Deprem bölgesinde görev alanlar başta olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır, güvensiz ve güvencesiz çalışma koşulları sona erdirilmelidir” şeklinde yazdı.