Hekim Birliği Sendikası yönetim kurulu üyeleri, Toplu Sözleşme öncesi etkin bir Ankara çıkarması gerçekleştirdi. Sendika yöneticileri, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı nezdinde birçok bakan yardımcısı ve bürokratlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Hekimbirliği Sendikası Ankara bürokrasisinde hekimlerin ve sağlık profesyonellerinin sorunlarını çözüm önerilerine ve taleplerini tüm gerçekliğiyle dile getirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet İş kolunda görev yapan sendikalar ve dernekleri bir masaya toplayan Hekim Birliği Sendikası artık ayrı ayrı değil beraberce yol alırsak kazanırız görüşün tüm stk'larda olmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri, yaptıkları açıklamada bu görüşmelerin çok önemli olduğunu belirttiler. Sendika yönetim kurulu olarak hekimler ve sağlık çalışanlarının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladılar. Görüşmelerde hekimlerin taleplerini yetkililere aktardıklarını ifade ederek, toplu sözleşme sürecine ilişkin çabalarının kararlılıkla devam edeceğini belirttiler.

Farklılıkların değil ortaklıkların değerli ve kıymetli olduğu gerçeği ortadayken bu büyük ortaklaşma masasının devam etmesini tüm sağlık çalışanları için Bizler de temenni ediyoruz.

1 ağustosa başlayacak Toplu sözleşme öncesi taleplerin deklere edilmesi sonrası talepler karşılanmaz ise iş yavaşlatma iş bırakma gibi sendikal eylemlerinde bir takvim dahilinde hayata geçireceği şeklinde bilgiler bizler de ediniyoruz.

Bizler de tüm sağlık çalışanlarına yetkili ancak etkisiz sendikalardan İstifa ederek sendikacılığı gerçek sendikacılık anlamında yapan sendikalara üye olmaya ve üretimden gelen gücün kıymetini gerektiği yerde gerektiği zamanda kullanmaya davet ediyoruz.