Orta Vadeli Program’da belirtilen hedeflere uygun olarak hazırlanan bu paket, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sıkça vurguladığı “vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak” prensibi doğrultusunda oluşturuldu.

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Geliyor!

Paketin en dikkat çekici başlıklarından biri, çok uluslu şirketlere yönelik küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması. Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avroyu aşan bu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki faaliyetleri, en az yüzde 15 oranında vergilendirilecek. Türkiye’de yaklaşık 1024 grup ve 2134 işletme bu düzenlemeden etkilenecek.

Hibrit Vergi Modeli

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanları ile hasılat ve ödeme güçlerini kıyaslayan hibrit bir model de devreye giriyor. Beyan edilen kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının belirli bir oranı ile gelir tablosundaki kazancın belli bir oranı üzerinden hesaplanacak vergi, yüksek olan esas alınarak belirlenecek.

Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı! Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı!

Asgari Gelir Vergisi

Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Beyan edilen kazançlar, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerin belirli bir oranından az olamayacak. Serbest meslek kazancı elde edenlerin beyan edeceği kazanç, brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak.

Yatırım ve Yeni İşe Başlayanlara Teşvik

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması yapan mükelleflerin hakları korunacak ve yeni işe başlayan mükellefler üç yıl boyunca asgari vergiden muaf olacak.

Kurumlar Vergisi Oranları

Kurumlar vergisi oranları sektörlere göre farklılaştırılacak. Reel sektör için yüzde 25, banka ve finans kurumları için yüzde 30, ihracat yapan firmalar için yüzde 20, halka açık şirketler için yüzde 23, imalatçılar için ise yüzde 24 oranında uygulanacak.

Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel İşbirliği Projeleri

Banka ve finans kurumlarında olduğu gibi, yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların elde ettikleri kazançlara yüzde 30 oranında kurumlar vergisi uygulanacak.

Hedef: Vergi Adaletini Güçlendirmek

Bu düzenlemelerle birlikte, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması hedefleniyor.